>

Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття: збірник наукових праць / За заг. ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 296 с.

У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Трансформація стратегічної стабільності та проблеми ядерної безпеки на початку ХХІ століття», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у листопаді 2016 року.

На широкому аналітичному та фактографічному матеріалі досліджено особливості трансформації стратегічної стабільності та проблеми міжнародної ядерної безпеки як на глобальному й регіональному, так і на національному рівнях.

Видання орієнтоване на істориків, політологів, фахівців у галузі соціогуманітаристики та інших фахівців, які цікавляться проблемами ядерної безпеки в сучасному світі.

ISBN 978-966-02-8269-8

УДК 94 : 351.746.1 + 327 «XXI»

Т-65

 

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку