Відділ історії країн Азії та Африки — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Відділ заснований 2014 року.

Історія відділу пов’язана з іменами відомих науковців, які своєю плідною працею сприяли розвитку української історичної науки. Серед них доктор історичних наук, професор, тюрколог Ігор Федорович Черніков – засновник відділу академічної установи НАН України, доктор історичних наук, професор, дипломат, китаєзнавець Леонід Авдійович Лещенко, доктор історичних наук, професор, африканіст Віктор Костянтинович Гура та інші відомі фахівці в галузі сходознавчих досліджень та африканістики.

Напрями наукових досліджень відділу:

- історія країн Азії та Африки в контексті всесвітнього розвитку;

- історичний та культурно-цивілізаційний розвиток країн Азії та Африки;

- історія соціально-економічних та культурних взаємини України з країнами Азії та Африки, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин;

- місце країн Азії та Африки у світосистемних трансформаціях в умовах глобального розвитку;

- цивілізаційні зрушення та конкуруючі версії прогресу сучасності на етапі глобалізації та регіоналізації.

Відділ займається дослідженням проблем історичного розвитку та трансформаційних перетворень, що походять з потужних периферійних регіонів Азії та Африки; виявленням значення цивілізаційного чинника в цьому процесі; визначенням закономірностей піднесення нових центрів та форматів інтеграції в афро-азійському просторі як складової всесвітнього історичного розвитку.

Тематика НДР на 2017 – 2019 рр.:

«Інтеграційні процеси в азійських та африканських регіональних системах у XXI ст.».

Завідувач відділу історії країн Азії та Африки. Кандидат історичних наук, доцент. Фах: історик, арабіст, сходознавець.
Старший науковий співробітник. Кандидат філософських наук. Фах: ісламознавець. 
Провідний науковий співробітник. Доктор історичних наук, доцент. Фах: історик, сходознавець, американіст.
Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, арабіст.
В.о. провідного наукового співробітника відділу історії країн Азії та Африки. Доктор історичних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, викладач історії, сходознавець, антикознавець.
Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник. Почесний професор Університету ім. Дж. Неру (Нью-Делі, Індія) Фах: історик, індолог, сходознавець.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук, старший науковий співробітник. Фах: політолог, тюрколог, фахівець з політичних проблем міжнародних систем та глобального розвитку.
Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук, старший науковий співробітник. Фах: історик, синолог, економіст-міжнародник.
Старший науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент, старший науковий співробітник. Фах: історик, ісламознавець.
Молодший науковий співробітник Фах: історик
Старший науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: історик, сходознавець, демограф
Перейти до початку