Спецрада — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

РАЗОВА СПЕЦІАЛІЗОВАНА ВЧЕНА РАДА з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Іванова Дениса Ігоровича на тему «Особливості формування зовнішньополітичного курсу британських урядів (1990–2010 рр.)» на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 032 – Історія та археологія.

Захист дисертаційного дослідження В.В. Алмашій "Українці Словаччини: громадсько-культурне життя та процес національного самовизначення (1989-1995 рр.)" відбудеться «13» травня 2021 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.25901 Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5, зала засідань. Роботу виконано у відділі теорії і методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Захист дисертаційного дослідження Чжен Віри Абрамівни «Конфуціанський складник трансформації китайського суспільства в період «реформ та відкритості (1978-2013 рр.)»  відбудеться 13 травня 2021 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01 ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5, конференц-зала. З дисертацією можна ознайомитись в Науковій бібліотеці Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5).

17 грудня 2020 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського 4, к. 213, відбудеться захист дисертаційного дослідження Садовніка Олександра Васильовича «Придністровський конфлікт в період 1988-2014 рр.», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

Запрошуються всі бажаючі

8 жовтня 2020 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою 01054, м. Київ, вул. Леонтовича 5, відбудеться захист дисертаційного дослідження Нагнибіди Ольги Олександрівни «Реалізація принципу нейтралітету в зовнішній політиці Ірландії (1937-2009 рр.)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

Запрошуються всі бажаючі.

04 липня 2019 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою 01030, м. Київ, вул. Леонтовича 5, відбудеться захист дисертаційного дослідження Римара Ігоря Володимировича «Стратегія і тактика ІІІ Інтернаціоналу в 1935-1943 рр.», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.  Запрошуються всі бажаючі.

Перейти до початку