>
Відділ глобальних і цивілізаційних процесів — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Вiддiл глобальних i цивiлiзацiйних процесiв

Відділ заснований 2014 року.

Відділ великою мірою є спадкоємцем наукового напряму, започаткованого членом-кореспондентом НАН України (з 2008 р. – академіком НАН України) доктором економічних наук, професором  Олегом Григоровичем Білорусом – Надзвичайним і Повноважним Послом України, першим послом Незалежної України в США. Історія відділу пов’язана з іменами таких видатних науковців як доктор Юрій Михайлович Мацейко та кандидат політичних наук, доктор філософії Анатолій Максимович Зленко.

Українська наукова школа глобалістики, заснована відділом, розвивається й завдяки щорічним міжнародним конференціям з проблем глобалістики, які проводяться спільно з іншими вітчизняними та іноземними науковими установами.

Напрями досліджень:

Відділ глобальних і цивілізаційних процесів здійснює наукові дослідження згідно тематичного плану Інституту за такими науковими напрямами:

  1. всесвітня історія;
  2. світовий культурно-цивілізаційний розвиток, цивілізаційні зрушення та конкуруючі версії прогресу сучасності;
  3. регіональна політика: особливості і пріоритети;
  4. міжнародні політичні, соціально-економічні процеси та соціокультурна взаємодія;
  5. суспільно політичні та культурні взаємини України з країнами світу, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин.

Теми відділу глобальних і цивілізаційних досліджень:

  1. «Історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації: ціннісний вимір» 2017-2019 рр.
  2. «Історичний та соціокультурний  розвиток Австралії в ХХ столітті» 2020-2022 рр.
  3. Австралія  і Океанія в контексті регіональних і глобальних  викликів (перша чверть ХХІ століття) 2023-2024 рр.
Зернецька Ольга Василівна. Завідувач відділу глобальних і цивілізаційних процесів. Головний науковий співробітник. Доктор політичних наук, професор.
Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Фах: економіст-міжнародник, фахівець з проблем світового господарства і міжнародних економічних відносин.
Старший науковий співробітник. Кандидат політичних наук.
Провідний науковий співробітник. Кандидат економічних наук. Старший науковий співробітник, доцент.
Провідний науковий співробітник Кандидат історичних наук, старший науковий співробітник.
Молодший науковий співробітник. Магістр економіки . Фах: економіст-міжнародник.
Провідний науковий співробітник. Кандидат історичних наук, доцент.
Магістр міжнародних відносин. Молодший науковий співробітник.
Науковий співробітник. Кандидат політичних наук.
Перейти до початку