Нові видання Інституту — Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
Конфронтація та співробітництво в міжнародних відносинах: теорія і практика: збірник наукових праць / За заг. ред. канд. іст. наук, доц. С.В. Толстова. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. 211 с.
Історичний та соціокультурний розвиток Австралії у ХХ столітті: монографія / керівник авторського колективу та наук. ред.: д.політ.н., проф. Зернецька О.В., випускаючий редактор: к.політ.н. Вєтринський І.М., технічний редактор: к.е.н. Бондарець М.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2023. 617 с. ISBN 978-617-14-0106-8
Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики. Науково-аналітична доповідь. А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), В.В. Солошенко, О.Ф. Деменко, Т.О. Метельова, П.Ф. Вознюк [та ін.]. Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2021. 232 с. ISBN 978-966-02-9894-1
Збірник, основою якого стали матеріали міжнародної наукової конференції, проведеної у листопаді 2021 р., присвячений аналізу нинішньої ролі РСАДПЗ у трансформаційних процесах на Близькому Сході, формуванні сучасної системи регіональної безпеки. Розглянуто особливості двосторонніх процесів відносин аравійських монархій, що об’єднались у це об’єднання, з ключовими глобальними і регіональними акторами, стан відносин РСАДПЗ з Україною, позиції країн-членів об’єднання щодо російського вторгнення в Україну.
У збірнику наукових праць представлені статті учасників міжнародної наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії «Будівництво «суспільства добробуту» в Австралії: шляхи і напрями розвитку (1940- 1970 рр.)», яка була проведена Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у листопаді 2021 р.Досліджено теоретичні підходи до «суспільства добробуту» у зарубіжному та вітчизняному науковому дискурсі; проаналізовано історичні, політичні, економічні та культурно-цивілізаційні передумови формування «суспільства добробуту» в Австралії; розглянуто особливості соціального та суспільно-господарського розвитку країни…
До збірника наукових праць увійшли статті учасників міжнародного круглого столу «Роль Японії у сучасному світі», проведеного відділом історії країн Азії та Африки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». Статті містять системний аналіз місця і ролі Японії у сучасній світовій політиці та економіці. Проаналізовано основні напрями зовнішньої політики Японії, передусім у «Великій Східній Азії» та Азійсько-Тихоокеанському регіоні, значна увага приділена розвитку відносин між Україною та Японією у сучасних умовах, розглянуто перспективи…
Особливості демонтажу тоталітарного спадку пострадянських країну 1990-х роках. Збірник тез / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», Фенікс, 2022. 132 с. ISBN 978-966-136-921-3
У науково-аналітичній доповіді проаналізовано особливості історичного та соціокультурного розвитку прикордонних ареалів у країнах світу. Встановлено, що безпосереднім негативним наслідком сучасних світових процесів стало зростання нестабільності у глобальному масштабі, збільшення кількості, часто спровокованих ззовні, міждержавних конфліктів, які зазвичай відбуваються саме у зоні прикордоння на ґрунті взаємних претензій на спірні території. Зроблено висновок про важливість адаптації до українських умов і потреб світового досвіду узгодження контроверсійних практик порубіжжя і зниження їх конфліктогенного потенціалу…
Інтеграційні процеси в Азії та Африці як складова світового історичного розвитку (кінець ХХ – початок ХХІ століття) : монографія / за заг. ред. В.О. Шведа, пер. англ. Припік Є.О., Кравченко М.В. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. 285 с.
У збірнику наукових праць представлені тези учасників конференції молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститутом історії України НАН України, Інститутом філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститутом держави і права імені В.М. Корецького НАН України у червні 2021 року. Конференція молодих учених покликана популяризувати історичну, філософську та юридичну науку, залучити до обговорення актуальних проблем історії, філософії…
Сторінка 1 із 8
Перейти до початку