>

БОГДАНОВИЧ Іван Іванович

Провідний науковий співробітник.

Заступник директора з науково-організаційної роботи та загальних питань.

Кандидат економічних наук, доцент.

Народився в мп. Лельчици Гомельської області, Білорусь у 1951 р.

Фах: економіст-міжнародник, фахівець з питань економічних перетворень у країнах східної Європи та СНД.

Закінчив у 1974 р. Харківський політехнічний інститут, факультет транспортного машинобудування. Закінчив аспірантуру (без відриву від виробництва) Центру зайнятості та ринку праці НАН України та Мінпраці України в 1997 р. Цього ж року захистив кандидатську дисертацію «Зайнятість та ринок праці в науковій сфері»  за спеціальністю 08.09.02.

У 1999 р. пройшов перепідготовку в Українській академії зовнішньої торгівлі, спеціальність «Міжнародна економіка».

Понад десять років працював інженером-конструктором, старшим інженером ВТК на промислових підприємствах м. Харкова та м. Києва. З січня 1986 р. працював на посадах наукового співробітника-консультанта науково-організаційного відділу, заступника начальника управління міжнародних зв'язків Національної Академії наук України. З липня 1996 р. – помічник ректора Дипломатичної академії України при МЗС України з міжнародних зв’язків.

З липня 1998 р. – заступник начальника управління багатостороннього економічного співробітництва Міністерства зовнішніх економічних зв'язків і торгівлі України з наступним тривалим відрядженням (5 років) до Німеччини, де обіймав посаду першого секретаря Посольства України в ФРН, м. Берлін.

З серпня 2004 р. – виконавчий директор громадського об’єднання  «Українсько-німецький форум», з липня 2006 р. – радник голови правління ВАТ «Астарта», м. Київ.

З листопада 2008 р. обіймає посаду заступника директора з наукової роботи Інституту європейських досліджень НАН України, а після створення на його базі у 2011 р. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» – заступника директора з науково-організаційної роботи та загальних питань.

Має державні та відомчі нагороди, відзнаки: Грамота Кабінету Міністрів України у 2001 р., Грамота міністерства економіки та європейської інтеграції у 2004 р., Подяка міністерства закордонних справ у 2003 р., Почесна грамота Президії НАН України у 2011 р.

Сфера наукових інтересів: соціально-економічні, цивілізаційні аспекти трансформацій у пострадянських країнах, геополітичні перетворення в сучасній Європі, міжнародне військово-технічне співробітництво, світовий ринок та економіка озброєнь.

Автор 30 публікацій наукового та навчально-методичного характеру, в тому числі – 4 колективних монографій, з проблем європейської інтеграції України та окремих країн СНД, економічних аспектів цього процесу; трудової міграції наукових кадрів; країнознавства; учасник понад 100 наукових заходів.

Сфера наукових інтересів: соціально-економічні, цивілізаційні аспекти трансформацій у пострадянських країнах, геополітичні перетворення в сучасній Європі, міжнародне військово-технічне співробітництво, світовий ринок та економіка озброєнь.

Розділи в колективних монографіях

Головні виміри відносин України з сусідніми державами-членами СНД // Україна в Європі: контекст міжнародних відносин : Монографія / Кер. авт. кол. і наук. ред. доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко; НАН України, Інститут європейських досліджень – К.: Фенікс, 2011. – 632 с. – С. 356-382.

Проблеми стимулювання науково-технічної кооперації України і ЄС // Країни Центрально-Східної Європи в умовах глобалізації: історико-методологічний, політико-правовий та економічний аспекти. Монографія / За ред. Є.В. Бевзюка, О.О. Гріна. – Ужгород: Вид. Закарпатського ДУ, 2010. – 368 с. – С. 176-184.

Україна і становлення об’єднаної Європи: геоекономічний аспект / Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку / За заг. редакцією А.І. Кудряченка // Колективна монографія. – Інститут європейських досліджень НАН України. – К.: Університет «Україна», 2010. – 405 с. – С. 275-287.

Економічні виміри євроінтеграції України // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / Заг. ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка. – К.: Фенікс, 2009. – 544 с. – С. 351-360.

Статті

Республіка Білорусь: позиціонування між Сходом та Заходом // Країни пострадянського простору в умовах формування баrатополюсноrо світу: історичні уроки та перспективи: збірник наукових праць / за заг. ред. канд. іст. наук, доцента А.Г. Бульвінського; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – 268 с. – С. 209-223.

Соціально-економічні перетворення як платформа суспільно-політичної модернізації в Республіці Білорусь // «Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2015. – 561 с. – С. 379-392.

Міждержавний союз Білорусь-Росія: здобутки, тенденції, перспективи // Актуальні проблеми всесвітньої історії: стратегії партнерства і співробітництва в міжнародних відносинах. Збірник наукових праць / За редакцією кандидата історичних наук, доцента С.В. Толстова // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 233 с. – С. 208-217.

Економічна безпека пострадянських республік. // Актуальні проблеми всесвітньої історії: конфлікти як складова міжнародних відносин. Збірник наукових праць / За ред. доктора історичних наук, професора А.І. Кудряченка; Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс, 2014. – 310 с. – С. 211-222.

Практика громадських ініціатив у Республіці Білорусь // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант, 2012. – 466 с. – С. 417-438.

Зовнішньоекономічні чинники євроінтеграції України // Віче. – 2010. – № 20. – С. 5-8.

Модерн і Постмодерн – парадигми розвитку України // Віче. – 2009. – № 18. – С. 2-4.

Можливості інновацій управління людськими ресурсами у забезпеченні конкурентних позицій країни // Збірник наукових праць. Інститут європейських досліджень НАН України. – 2008. – № 3. – 305 с. – С. 164-172.

Професійна орієнтація і формування кадрового потенціалу науки // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП. – 1997. – № 5. – С. 84-91.

Кризові явища в зайнятості та використанні кадрового потенціалу науки // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП. – 1997. – № 3. – С. 128-135.

Деякі питання регулювання регіональних ринків праці // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП. – 1996. – № 4. – С. 61- 68.

Інтелектуальна міграція та зайнятість у науковій сфері України // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП. – 1995. – № 3. – С. 112-119.

Некоторые вопросы участия специалистов НАН Украины в международных научных исследованиях // Матер. 2 межд. Конгресса украинских экономистов. Институт проблем рынка. – Одесса, 1994. – № 4.

– С. 92-97.

Пріоритети підготовки науково-дослідницьких кадрів // Зайнятість та ринок праці: Міжвідомчий науковий збірник НЦ ЗРП. – 1994. – № 3. – С. 37-44.

Публікації, адресовані органам влади

Підтримка ОГС міжнародними організаціями в Україні та постсоціалістичних країнах // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні. Аналітична доповідь / А.І. Кудряченко (кер. авт. колективу), С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко, Г.І. Зеленько [та ін.]. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2015. – 88 с. – С. 43-47 (у співавторстві з Т.О. Метельовою).

 

Перейти до початку