>

Про інститут

Державну установу „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України” створено за Постановою Президії НАН України від 21 вересня 2011 року за № 266 на базі Інституту європейських досліджень НАН України з метою забезпечення більш сприятливих організаційних умов для проведення фундаментальних і прикладних досліджень проблем динаміки всесвітньо-історичного процесу, вивчення історичних зв’язків України з країнами і народами світу, актуалізації та впровадження передового світового цивілізаційного досвіду у практику суспільно-політичного і культурного життя.

Сучасні виклики, які постають перед українською державою і суспільством в умовах модернізації та глобалізації, висувають перед вітчизняною академічною соціогуманітаристикою, зокрема, перед історичною наукою нові перспективні завдання щодо наукового забезпечення інтеграції України у світове співтовариство, вироблення практичних рекомендацій щодо врахування світового історичного досвіду при здійсненні соціально-економічних та суспільно-політичних перетворень.

Головним завданням Інституту визначено проведення й координацію фундаментальних і прикладних досліджень проблем всесвітньо-історичного процесу, культурно-цивілізаційного розвитку та розробку на цій основі рекомендацій для органів державної влади щодо стратегії інтеграції України у світове співтовариство. Відповідно до цього основними напрямами наукових досліджень установи є:

- Теоретичні проблеми всесвітньо-історичного процесу.
- Історія країн світу. Історія міжнародних відносин.
- Світовий культурно-цивілізаційний розвиток.
- Суспільно-політичні та культурні взаємини України з країнами світу, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин.

У своїй діяльності Інститут тісно співпрацює з органами державної влади України, міністерствами і відомствами щодо підготовки аналітичних і прогностичних матеріалів з проблематики міжнародних відносин, взаємин України з країнами світу, вивчення їх досвіду в контексті реформування і модернізації нашої країни.

Очолює Інститут знаний в Україні та за її межами фахівець в галузі всесвітньої історії та міжнародних відносин доктор історичних наук, професор Андрій Іванович Кудряченко.

 

СТАТУТ Державної установи „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”

 

 

 

 

 

Перейти до початку