>

Про інститут

Державну установу „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України” створено за Постановою Президії НАН України від 21 вересня 2011 року за № 266 на базі Інституту європейських досліджень НАН України з метою забезпечення більш сприятливих організаційних умов для проведення фундаментальних і прикладних досліджень проблем динаміки всесвітньо-історичного процесу, вивчення історичних зв’язків України з країнами і народами світу, актуалізації та впровадження передового світового цивілізаційного досвіду у практику суспільно-політичного і культурного життя.

Сучасні виклики, які постають перед українською державою і суспільством в умовах модернізації та глобалізації, висувають перед вітчизняною академічною соціогуманітаристикою, зокрема, перед історичною наукою нові перспективні завдання щодо наукового забезпечення інтеграції України у світове співтовариство, вироблення практичних рекомендацій щодо врахування світового історичного досвіду при здійсненні соціально-економічних та суспільно-політичних перетворень.

Головним завданням Інституту визначено проведення й координацію фундаментальних і прикладних досліджень проблем всесвітньо-історичного процесу, культурно-цивілізаційного розвитку та розробку на цій основі рекомендацій для органів державної влади щодо стратегії інтеграції України у світове співтовариство. Відповідно до цього основними напрямами наукових досліджень установи є:

- Теоретичні проблеми всесвітньо-історичного процесу.
- Історія країн світу. Історія міжнародних відносин.
- Світовий культурно-цивілізаційний розвиток.
- Суспільно-політичні та культурні взаємини України з країнами світу, аналіз і прогнозування розвитку цих взаємин.

У своїй діяльності Інститут тісно співпрацює з органами державної влади України, міністерствами і відомствами щодо підготовки аналітичних і прогностичних матеріалів з проблематики міжнародних відносин, взаємин України з країнами світу, вивчення їх досвіду в контексті реформування і модернізації нашої країни.

Очолює Інститут знаний в Україні та за її межами фахівець в галузі всесвітньої історії та міжнародних відносин доктор історичних наук, професор Андрій Іванович Кудряченко.

 

СТАТУТ Державної установи „Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України”  (Затверджено розпорядженням Президії НАН України від 06.07.2023 р. №348)
 
 

 

 

 

 

 

Перейти до початку