>

Зернецька О.В. Глобальна комунікація: монографія /Ольга Василівна Зернецька – Київ, Наукова думка, 2017. – 350 с.

У монографії вперше у вітчизняній історичній та політичних науках комплексно досліджується феномен глобальної комунікації початку XXI ст. як визначальний фактор сучасного світового розвитку. В контексті революційних змін у галузі новітніх технологій, стрімкої диджиталізації, розвитку мережі Інтернет, глобальної блогосфери, соціальних медіа, мобільної телефонії тощо висвітлюється роль глобальної комунікації у таких сферах життєдіяльності людства, як культура, політика, економіка та кібербезпека. Визначаються головні актори глобального управління комунікацією; осмислюється експансія медіа-корпорацій глобального і регіонального масштабу; розроблена типологія глобальної медіакратії. Аналізуються стан і тенденції розвитку медіа та інформаційно-комунікаційних технологій в Україні та надаються пропозиції щодо їх удосконалення.
Для науковців, політиків, спеціалістів зі зв’язків із громадськістю, працівників медіа-сфери, студентів і аспірантів, які вивчають історію, політологію, міжнародні відносини, глобалістику, глобальну комунікацію.

ISBN 978-966-00-1592-0

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку