>

Перга Т.Ю. Глобальна екологічна політика та Україна: монографія / Т.Ю.Перга. – К., 2014.- 285 с.

У монографії досліджено чинники зародження глобальної екологічної політики та головні етапи її становлення протягом 1972-2012 рр. Проаналізовано її основні напрямки а також здобутки і проблеми. Вперше у вітчизняній та світовій науковій думці висунуто теорію екологічної неоконвергенції. Розглянуто сутність інституційну архітектуру та шляхи реформування глобального екологічного управління. Зроблено прогноз подальшого розвитку міжнародної природоохоронної діяльності та екологізації міжнародних відносин.

Науковий редактор: академік НАН України О.Г.Білорус. Рекомендовано до друку Вченою Радою Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної Академії Наук України (Протокол №5 від 01.07.2014 р.

Вартість – 45 грн.

Автор: Тетяна Перга, тел.(067)2332973

Глобальна екологiчна полiтика та Украiна.pdf

Перейти до початку