>

Форма правління: політичні трансформації на зламі століть: монографія / П. В. Мироненко. – К. : ВЦ «Академія», 2014. – 220с.

У монографії дискурсивно репрезентовано основні напрями політологічного аналізу сутності форм правління, проаналізовано їх трансформації, особливості перехідних моделей державної влади на постсоціалістичному просторі, розкрито динаміку становлення демократичної форми правління в сучасній Україні.

Адресована науковцям, які досліджують проблеми демократичного розвитку. Прислужиться викладачам, аспірантам, студентам і всім, хто цікавиться політологічною проблематикою.

ISBN 978‑966‑580‑322‑5.

Перейти до початку