>

VII Всеукраїнська конференція молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених» – 14 грудня 2023 року

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Інститут історії України НАН України, Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України, Інститут держави і права імені В.М. Корецького НАН України, Інститут українознавства ім. І. Крип’якевича запрошуємо до участі на VII Всеукраїнську конференцію молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії і права у дослідженнях молодих учених» яка відбудеться 14 грудня 2023 року.

Всеукраїнська конференція молодих учених «Актуальні проблеми історії, філософії та права у дослідженнях молодих учених» покликана залучити до обговорення актуальних проблем історії, філософії та права молодих науковців, тим самим надати можливість апробації результатів їх наукових досліджень і популяризувати соціогуманітарну науку. Цей захід реалізується з ініціативи наукових установ НАН України, їх Рад молодих учених і має на меті сприяти науковим пошукам і професійному зростанню молодих учених.

До участі запрошуються аспіранти та молоді учені.

Конференція відбудеться 14 грудня в онлайн режимі (Zoom формат). Додаткова інформація щодо підключення і посилання на конференцію будуть розіслані учасникам конференції заздалегідь. Прохання до учасників подавати теми доповідей за адресою до 11 грудня 2023 р. включно для внесення до програми конференції, яка буде розміщена на сайті ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (https://ivinas.gov.ua/).

За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції молодих учених. Тези надсилати до 07 січня 2024 р., за адресою (інформація щодо оформлення тез додається). Організаційний внесок не сплачується. Публікація тез також здійснюється на безоплатній основі.

За можливість проведення конференції ми дякуємо Героїчним діям Збройних сил України, які попри перевагу ворога, продовжують героїчно боронити та звільняти нашу країну!

 

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1. Актуальні проблеми всесвітньої історії.

2. Актуальні проблеми історії України.

3. Актуальні проблеми філософії.

4. Актуальні проблеми права.

5. Війна Росії проти України: історичний, юридичний та філософський виміри.

Заявки на участь у конференції надсилати до 11 грудня 2023 р. включно за адресою (зразок заявки додається). Тема повідомлення: «Заявка на конференцію 14 грудня 2023 р., прізвище автора». Файл із заявкою називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-zaіavka»).

Контактні особи: Лущак Віктор Володимирович 095 198 88 56

                            Ніколайчук Дмитро Олександрович 063 482 75 31

Електронна адреса оргкомітету:

За результатами роботи конференції планується видання збірника матеріалів конференції молодих учених. Тези надсилати до 07 січня 2024 р., за адресою (інформація щодо оформлення тез додається).

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

до збірника матеріалів

Конференції молодих учених

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ І ПРАВА У ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ»

14 грудня 2023 р.

Тези доповідей:

  • мова тез: українська
  • термін подачі тез доповідей: до 07 січня 2024 р.
  • тези надсилаються за адресою:
  • обсяг тез доповідей: 0,2 д.а. (8 тисяч символів із пробілами)
  • вимоги до оформлення: шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5; абзац – 1,25, усі поля – 2,0 см
  • лапки у тексті «», коротке тире «–».
  • назва – кегль 14, жирний
  • ПІБ, науковий ступінь, звання, посада, місце роботи або навчання – праворуч на горі (див. приклад)
  • обов'язково зазначати назву, анотацію, ключові слова на українській та англійській мовах

Приклад оформлення тез:

ПІБ, вчене звання, науковий ступінь, посада автора. Нижче, після тексту тез, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Використані джерела та література» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в порядку згадування, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки. Не більше 5 (п’яти) позицій. Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015.

Інформація про оформлення бібліографії: http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/

І.І. Іванов,

к.і.н., доцент,

наук. співробітник,

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

НАЗВА ТЕЗ

Анотація (400-500 символів з пробілами) та ключові слова (3-5 слів) українською мовою

Назва, анотація (400-500 символів з пробілами) та ключові слова (3-5 слів) англійською мовою

Текст тез…

Список використаних джерел та літератури

ЗАЯВКА

на участь у конференції молодих учених

«АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІСТОРІЇ, ФІЛОСОФІЇ І ПРАВА У ДОСЛІДЖЕННЯХ МОЛОДИХ УЧЕНИХ»

14 грудня 2023 р.

 

(дедлайн подачі заявок – 11 грудня 2023 р.)

Прізвище, ім’я, по батькові

                               

Науковий ступінь (за наявності)

 

Вчене звання (за наявності)

 

Місце роботи / навчання (повна назва організації)

 

Посада / рік навчання

 

Контактний телефон, e-mail

 

Назва запланованого напряму (секції)

 

Назва доповіді

 

 

Перейти до початку