>

Прагнення до свободи і нових перспектив - огляд проблеми еміграції російських німців до Південної Америки

Victoria Soloschenko. Freiheitsbestrebungen und neue Perspektiven – Ein Überblick über die Auswanderung der Russlanddeutschen nach Südamerika. Auf nach Übersee!  Deutsche Auswanderung aus dem oestlichen Europa. Jahrbuch fuer Deutsche und osteuropaeische Volkskunde. Waxmann Verlag  Gmbh, Münster, New York, München, Berlin. Band 54.,  2013 – S. 39-47.

У дослідженні висвітлено проблему еміграції російських німців зі Східної Європи за океан – до Південної Америки. Автором використано документи історичного архіву м. Гамбург, датовані 1925 р., дослідження  німецьких історичних комісій, провідних дослідників ФРН.

«Для бідних селян Америка була великою надією на краще життя, вони нічого не знали про цю країну, але оскільки з нею було пов’язано так багато їхніх бажань,  вони були готові повірити усьому –  в першу чергу, хорошим новинам». (Agnes Bretting, Von der Alten in die Neue Welt, in Dirk Hoerder, Diethelm Knauf Hg., Aufbruch in die Fremde. Europaeische Auswanderung nach Übersee, Bremen 1992, S. 75-119, S. 94).

Перейти до початку