>

Тоталітарний спадок пострадянських країн як виклик демократизації суспільств: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2022. 140 с.

У збірнику наукових праць автори детально проаналізували низку епізодів у процесі відходу від тоталітарних суспільств нових незалежних держав у пострадянський період. Виявлено, що гостра конкуренція на теренах колишнього СРСР між двома принципово відмінними моделями суспільно-політичного устрою (ліберально-демократичною та авторитарною), які спираються на різні традиції політичної культури, а також загострення геополітичного протистояння провідних держав світу обумовлюють необхідність подолання тоталітарного спадку у країнах пострадянського простору. Однак, увагу акцентовано на тому, що кожна країна обрала свій шлях.Видання орієнтоване на істориків, політологів, фахівців у галузі соціогуманітаристики та всіх, хто цікавиться проблемами історичного розвитку країн пострадянського простору.

 

Завантажити прикріплення:
Перейти до початку