>

«Країни світу і Україна»: енциклопедія: в 5 т. / редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; - ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». - Київ: Видавництво «Фенікс», 2017.

Енциклопедія «Країни світу і Україна» - перший в Україні баrатотомний систематизований звід знань про країни світу, який у деталізованому форматі подає універсальні та науково виверені матеріали про історію країн упродовж всього історичного часу, їх політичну систему та особливості економічного зростання з другої половини ХХ ст. до сьоrодення, історичні зв'язки з Україною в минулому та на сучасному етапі, об'єкти культурно-цивілізаційної спадщини та інші дані. У першому томі подано 28 статей про країни Північної, Західної та Південної Європи. Poзpaxoвана на широке коло читачів.

Краіни світу і Украіна: енціклопедія : в 5 т. І редкол.: А.І. Кудрнченко (голова) та ін.; - ДУ «Інститут всесвітньої історіі НАН України». - Київ: Видавництво «Фенікс», 2017.

ISBN 978-966-136-473-7

Т.1: Північна Європа. Західна Европа. Південна Європа / наковий редактор 1-ro тому А.Г. Бульвінський. - 2017. - 564 с.

ISBN 978-966-136-474-4 (Т.1)

Перейти до початку