>

Участь Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» у виставці-презентації наукових та науково-технічних розробок установ Національної академії наук України, присвяченої 100-річчю її заснування

6 грудня 2018 року в павільйоні № 23 «Наука» НАН України Національного комплексу «Експоцентр України» відбулася виставка-презентація науково-технічних розробок установ Національної академії наук України. Подія була приурочена видатній даті не лише загальноукраїнського, а й світового рівня – 100-річчю від часу заснування вищої наукової організації нашої держави – Національної академії наук України.

 

Найкращі дослідницькі результати своєї роботи презентували 70 науково-дослідних інститутів та установ, що представили понад 600 розробок різних напрямів – від інфо- до біотехнологій. Репрезентовані розробки є підсумком багаторічних творчих зусиль, результатом плідної роботи тисяч учених Національної академії наук України. Метою заходу була демонстрація здобутків вітчизняної науки та її потужного потенціалу, активно задіяного у вирішенні найрізноманітніших актуальних соціально-економічних проблем Української держави, забезпеченні реалізації її євроінтеграційного курсу, посиленні безпеки та зміцненні обороноздатності.

Серед установ, що представляли власні здобутки у соціогуманітарній сфері, була репрезентована експозиція Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (поряд з якою Відділення історії, філософії та права представляли такі установи як Інститут філософії ім. Г.С. Сковороди НАН України та Національна бібліотека ім. В.І. Вернадського НАН України). За більш ніж чвертьстолітнє існування ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» зробила вагомий внесок у розвиток дослідницьких стратегій не лише історичної науки, але й гуманітарного знання у цілому. Історія Інституту – це здебільшого історія відродження гуманітарної наукової думки України після здобуття державної незалежності. Сучасні вагомі досягнення колективу Інституту всесвітньої історії – очевидний наслідок академічної свободи, подолання попередніх ідеологем та штампів, а також цензури й ідеологічного нагляду за гуманітарними знаннями.

Напрацювання дослідників Установи під керівництвом директора Інституту, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАН України, Заслуженого діяча науки і техніки України А.І. Кудряченка отримали висвітлення у численних наукових публікаціях, низці збірників наукових праць, авторських і колективних монографіях, які були представлені на виставці. Узагальненим підсумком досліджень 2008-2013 рр. став вихід друком циклу колективних монографій, в яких ґрунтовно досліджено європейський поступ нашої держави: «Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього» (2009); «Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку» (2010); «Україна в Європі: контекст міжнародних відносин» (2011); «Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації» (2014). У цих фундаментальних академічних працях циклу реалізовано нову концепцію міждисциплінарного наукового дослідження щодо об’єктивного відтворення ролі й місця України та українського народу в європейському історичному процесі, в сучасних міжнародних відносинах та окреслені потенційні можливості й перспективи входження України до спільного євроатлантичного цивілізаційного простору.

Вагоме місце в експозиції займали монографії головного наукового співробітника Інституту, доктора історичних наук, професора, члена-кореспондента НАПН України, Заслуженого діяча науки і техніки України В.М. Ткаченка «Україна: в пошуку ідентичності» (2018) та «Україна-Росія: на сконі “пропащого часу”» (2018).

Також на виставці було презентовано перший том унікального п’ятитомного енциклопедичного видання «Країни світу і Україна» – «Країни Європи і Україна: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа» (2017), вихід якого було приурочено до 25-річчя Інституту та до 100-річного ювілею Національної академії наук України. Енциклопедія покликана надати ґрунтовний і систематизований виклад історії й сучасного етапу розвитку всіх країн світу та їх двосторонніх відносин з Україною.

Протягом 2014-2017 рр. співробітниками Інституту було підготовлено понад 100 аналітичних матеріалів з актуальної для держави і суспільства проблематики, які були направлені до органів державної влади України. Більшість з них увійшли до наукового видання «Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2014-2017 рр.)» (2017), що також було представлене на стенді Інституту.

Вагомим експонатом, представленим Установою стало періодичне фахове видання Інституту, а саме, науковий журнал «Проблеми всесвітньої історії» (видається з 2016 р.), основним завданням якого є ознайомлення широкого кола читачів – науковців, педагогів, студентів, громадсько-політичних діячів та усіх, хто цікавиться всесвітньою історією – з новітніми науковими дослідженнями у цій галузі.

Загалом, презентація творчих здобутків ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» посіла чільне місце серед загального доробку установ Національної академії наук України, що було відзначено пам’ятним дипломом учасника виставки.

Галерея зображень

Переглянути вбудовану фотогалерею в Інтернеті за адресою:
https://ivinas.gov.ua/novini/uchast-derzhavnoi-ustanovy-in678664555.html#sigProIda5e0162ad1
Перейти до початку