>

Про участь наукових співробітників Інституту в роботі Міжнародної наукової конференції, присвяченої 390 – річниці з дня народження білоруського вченого, гуманіста і просвітителя Симеона Полоцького

6 лютого цього року наукові співробітники відділу історії нових незалежних держав, головний науковий співробітник, доктор філологічних наук, професор Рудяков П.М. та провідний науковий співробітник, кандидат історичних наук, доцент Цапко О.М. у складі української делегації взяли участь у роботі Міжнародної наукової конференції, присвяченій 390 – річниці з дня народження видатного білоруського вченого, гуманіста і просвітителя Симеона Полоцького, під назвою «Симеон Полоцький в культурному просторі східних слов`ян», яка проходила в м. Мінськ. В роботі конференції брали участь представники трьох країн Білорусії, Росії та України.

На пленарному засіданні конференції виступив Цапко О.М. з доповіддю «Симеон Полоцький в контексті українсько – білоруських культурних зв’язків». Зокрема, у своєму виступі доповідач наголосив, що у творчому доробку С. Полоцького були відображені всі кращі і найбільш прогресивні досягнення як слов'янської православної, так і європейської культур. У свій доповіді Цапко О.М., також робить висновок, що становлення особистості С. Полоцького та формування його релігійно - філософських поглядів відбувалося перш за все під впливом українсько - білоруського культурного середовища XVII століття, особливістю якого була спроба тогочасних українських і білоруських мислителів знайти компромісний «третій шлях» цивілізаційного та культурного розвитку обох народів. Ці погляди він згодом розвивав і пропагував в Московській державі, чим зробив неоціненний внесок у становлення і розвиток російської культури.  Активну участь у обговоренні проблем, піднятих на конференції взяв професор Рудяков П.М. Науковець звернув увагу присутніх на питання ролі С. Полоцького у розвитку культури південнослов’янських народів, особливо сербської культури. Конференція проходила в конструктивній та доброзичливій атмосфері.

Перейти до початку