>

Міжнародний науковий круглий стіл: «Україна – Індія: видатні постаті української індології (присвячується пам’яті П. Г. Ріттера)», м. Київ, 23 травня 2019 р. Прес-реліз

23 травня 2019 р. у конференц-залі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» відбувся Міжнародний науковий круглий стіл «Україна – Індія: видатні постаті української індології (присвячується  пам’яті П. Г. Ріттера)» .

Організаторами конференції виступили: Всеукраїнська асоціація індологів; ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» та Посольство Республіки Індія в Україні.

 

Відкрила круглий стіл Президент Всеукраїнської асоціації індологів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» О. І. Лукаш. Вона відзначила, що цей науковий захід присвячується обговоренню ролі та значення видатного українського фахівця – П. Г. Ріттера у розвитку української індології, наголосила, що він вважається засновником, «батьком» цього напряму сходознавства в Україні, що у 2019 році українські вчені-індологи вшановують пам’ять видатного вченого у зв’язку із 80-річчям його смерті. Вона також представила почесних гостей круглого стола – Надзвичайного і Повноважного Посла Республіки Індія в  Україні пана Партха Сатпатхі; представника Департаменту країн АТР Міністерства закордонних справ України О.М. Кузьменчук; представника Ради індійських підприємців в Україні «India Club», директора індійської компанії «Indrayani Overseas» Рама Данге, а також  учасників круглого стола, що приїхали з інших міст України – Миколаєва, Полтави, Чернігова.

Директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України А. І. Кудряченко у своєму вітальному слові ознайомив учасників та гостей круглого стола із напрямами наукової діяльності Інституту. Він підкреслив, що Інститут займає провідні позиції в розробці теоретичних проблем всесвітньо-історичного процесу, дослідженні історії країн світу, історії міжнародних відносин, світового культурно-цивілізаційного розвитку, суспільно-політичних та культурних взаємин України з країнами світу. Інститут всесвітньої історії НАН України віднесений до наукових установ вищої категорії «А», має вагомі наукові та практичні результати діяльності, визнані на національному і міжнародному рівнях, він має високий науковий потенціал та ефективно його використовує, має винятковий вплив на науково-технічний, соціально-політичний та соціокультурний розвиток країни, а також інтегрований у світовий науковий простір. Значний розвиток в Інституті набули дослідження в галузі індології, у тому числі завдяки активній діяльності Всеукраїнської асоціації індологів (ВУАІ), керівником якої майже 20 років є відомий сходознавець-індолог О. І. Лукаш. За ініціативи та сприяння ВУАІ в Інституті проведено велику кількість індологічних заходів – міжнародних наукових конференцій, семінарів, круглих столів; видається значний обсяг наукової індологічної літератури, у тому числі збірники наукових праць «Індія: давнина і сучасність», «Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті)», низка наукових досліджень співробітників Інституту з індійської проблематики надрукована в інших виданнях України та закордоном.

Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Індія в Україні пан Партха Сатпатхі у вітальному слові пан Посол підкреслив, що йому дуже приємно та цікаво відвідати Національну академію наук України, в першу чергу, «Інститут всесвітньої історії НАН України». Він приємно вражений тим, наскільки глибоко та детально вивчають Індію та її досвід в установах НАН України. Пан Посол відзначив, що в Індії він багато чув про діяльність Всеукраїнської асоціації індологів, яку довгий час очолює О.І. Лукаш, але тільки в Україні під час підготовки до зустрічі з українськими вченими та фахівцями-індологами він з’ясував, яку величезну й корисну роботу проводить ця організація з вивчення широкого кола проблем, які стосуються різних аспектів стародавньої та сучасної Індії, поширення досвіду та досягнень індійської цивілізації; він глибоко вдячний українським індологам, багатьом співробітникам ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» за таке ставлення до його країни, ретельне та глибоке вивчення її історії. Пан Партха Сатпатхі у своєму виступі наголосив на  особливому значенні історії та історичних досліджень у сучасному бурхливому світі; акцентував увагу на особливій ролі наукових наставників, викладачів, шкільних вчителів у формуванні у сучасної молоді правильних поглядів на минуле та вірних підходів до сучасних викликів; він відзначив, яку велику увагу приділяє держава проблемам виховання молоді в Індії, і побажав, щоб до лав фахівців-індологів в Україні долучалося якомога більше активної, талановитої молоді. У своєму вітальному слові пан Посол висловив глибоку повагу до такої видатної постаті української індології, як Павло Григорович Ріттер, високо оцінив його безцінний внесок у становлення та розвиток української індології й запропонував українським індологам підготувати спеціальне видання про цього унікального українського фахівця, а також підкреслив, що воно може бути видане за сприяння Посольства Республіки Індія в Україні.

Представник Міністерства закордонних справ України О. М. Кузьменчук у своєму вітальному слові зазначила, що сучасний стан відносин між Україною та Індією характеризується високим рівнем взаєморозуміння та співробітництва, спостерігається позитивна динаміка контактів на усіх рівнях, а також активна взаємодія з широкого кола актуальних питань. Із часу встановлення дипломатичних відносин Україна та Індія спільними зусиллями досягли значного прогресу у різних галузях. Слід відзначити активний розвиток українсько-індійської співпраці у практичних сферах, зокрема, у торговельній, науково-технічній, сільськогосподарській, науково-технічній та гуманітарній. Лише впродовж 2018 та початку 2019 рр. відбулось шосте засідання Міжурядової українсько-індійської комісії з питань  торгівельного, економічного, науково-технічного, промислового і культурного співробітництва, установче засідання українсько-індійської групи з питань співробітництва у сфері ВТС та 7-е засідання Спільного українсько-індійського комітету з науково-технічного співробітництва, візит до Індії Першого віце-прем’єр-міністра України – Міністра економічного розвитку і торгівлі України С. І. Кубіва до Індії з метою участі у 25-му Міжнародному форумі «Саміт Партнерства 2019. Нова Індія – зростання до глобальних можливостей»; Четверте засідання українсько-індійської Робочої групи з питань торговельно-економічного співробітництва; вдалося успішно завершити переговорний процес щодо укладення двосторонньої Інвестиційної угоди. Станом на лютий 2019 року, зафіксовано рекордне в історії двосторонніх відносин число громадян Індії, які здобувають освіту у закладах вищої освіти України (14 958 чол.).

Рам Данге, представник Ради індійських підприємців в Україні «India Club», директор індійської компанії «Indrayani Overseas» у своєму вітальному слові охарактеризував дослідження українських сходознавців та діяльність Всеукраїнської асоціації індологів. Він наголосив на тому, що П.Г. Ріттер як засновник української індології заслуговує на вивчення та подальше дослідження його наукової та викладацької діяльності, що особливе значення мають його переклади з санскриту українською мовою. Р.Данге звернув увагу учасників круглого стола на те, що Всеукраїнська асоціація індологів за підтримки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» проводить в наш час величезну роботу для того, щоб відродити та розвинути в Україні такий науковий напрям, як індологія, зберегти та поширити досягнення                       П.Г. Ріттера серед молодих українських фахівців. Майже за 20 років ВУАІ провела чотири Всеукраїнських конференції індологів у міжнародному форматі за участі Послів Республіки Індія в Україні і Послів України в Індії; велику кількість наукових, міжнародних конференцій, круглих столів, присвячених різним проблемам Індії та індійської цивілізації. Матеріали цих конференцій видані у  збірниках наукових праць «Індія: давнина і сучасність» (вип. І, 2016 р.; вип. ІІ, 2017 р.),  Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті),  що виданий у 2018 р. За ці роки фахівці-індологи надрукували велику кількість своїх наукових досліджень про Індію й в інших виданнях України та закордоном ( майже 50). Багато членів асоціації захистили кандидатські та докторські дисертації з індійської тематики. Представники індійської діаспори в Україні пишаються успіхами українських фахівців, надзвичайно вдячні їм за цю велику роботу  й будуть надалі всіляко сприяти продовженню великої справи П.Г. Ріттера і розвитку  індології в Україні.

Під час роботи круглого столу були заслухані наукові доповіді, присвячені життю та діяльності видатної постаті української індології – Павла Григоровича Ріттера.

О.І. Лукаш, Президент Всеукраїнської асоціації індологів, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», у доповіді «Роль П. Г. Ріттера в українській індології: історіографія проблеми» представила детальний аналіз джерел і літератури, що висвітлюють життя та діяльність видатного українського фахівця, «батька» української індології, як його охарактеризував відомий сучасний індолог-філолог –  І.С. Наливайко. Особливу увагу вона приділила аналізу невеликої за обсягом брошури, що досить рідко зустрічається у бібліотеках України, унікального джерела для  вивченню життя та діяльності П.Г. Ріттера, яка була  видана у Харкові 1966 р. під назвою «Професор П.Г. Ріттер (1872–1939). Збірник біографічних та бібліографічних матеріалів». Цей збірник містить надзвичайно цікаві з наукової точки зору матеріали та спогади про Павла Ріттера його колег і друзів – А.П. Ковалівського, С.І. Авербуха, Х.С. Наделя, А.Г. Розенберга. Вона також проаналізувала найбільш важливі дослідження сучасних українських фахівців: публікації С.М. Грицай з питань життя та професійної діяльності П.Г. Ріттера та численні видані дослідження відомого українського індолога-джерелознавця Ю.Ю.Завгороднього.

У доповіді  «Життєвий шлях та професійна діяльність П. Г. Ріттера» кандидата історичних наук, молодшого наукового співробітника Інституту сходознавства ім. А. Ю. Кримського НАН України Ю.С. Філь на цікавих матеріалах були охарактеризовані життя та багатогранна творча діяльність унікальної української особистості – талановитого перекладача з мови санскрит багатьох видатних пам’яток  староіндійського епосу, відомого викладача індійських та європейських мов, тонкого музиканта, фахівця енциклопедичних знань, надзвичайно благородної та інтелігентної людини – Павла Григоровича Ріттера. У представленій доповіді був проаналізований величезний внесок вченого у формування та розвиток такого наукового напряму сходознавства в Україні, як індологія; зроблений огляд та  науковий аналіз його головних наукових досліджень та перекладів з індійської тематики.

Результатам багаторічних досліджень та аналізу життєвого та професійного шляху видатного полтавського вченого та перекладача були присвячені доповіді С.М. Грицай, Президента  Полтавського  міського  центру  українсько-індійської  дружби  «Шанті»  –   «Павло Григорович  Ріттер – батько української індології», а також Г.С. Бафталовської – Директора Чутівського районного краєзнавчого музею – «Культурно-історичні витоки формування видатного українського вченого –  Павла Григоровича Ріттера». 

У доповіді Г.С. Бафталовської відмічалося, що П. Г.  Ріттер був визнаний громадською радою Чутівського районного краєзнавчого музею (с. Чутове, Полтавська обл.) одним з чотирьох видатних людей в історії  Чутівщини. Інформаційний стенд «Індолог з Чутового – Павло Григорович Ріттер» поповнив новостворену експозицію зали музею «Видатні люди Чутівщини». На стенді у фотознімках та текстових поясненнях скупо розповідається про насичене подіями світового значення творче життя «батька» української індології. Чому вжито термін «скупо»? Тому, що прижиттєвої інформації про видатного чутівця, його фотознімків до нашого часу не збереглося. Не збереглося інформативних матеріалів ні в Чутовому, ні в Харкові; все колись винищила репресивна машина та Друга світова війна. Невідкладне завдання сучасних дослідників – відтворити творчий та життєвий шлях унікального українського вченого, перекладача та викладача індійських мов.

Підбивачи підсумки Міжнародного круглого столу директор ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», член-кореспондент Національної академії наук України, доктор історичних наук, професор, Заслужений діяч науки і техніки України А. І. Кудряченко щиро подякував усім учасникам важливого наукового заходу, особливо почесним гостям – Надзвичайному і Повноважному Послу Республіки Індія в Україні пану, Партхі Сатпатхі, представнику Міністерства закордонних справ України О. М. Кузьменчук, представнику індійської діаспори в Україні Раму Данге за активну участь та цікаві виступи. Він відзначив, що ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» здійснює міжнародне наукове співробітництво з метою забезпечення входження вчених установи у світовий та європейський науковий простір, налагодження зв’язків із зарубіжними науковими установами та вченими. Основними напрямами наукового співробітництва є організація та проведення спільних наукових досліджень з проблем і тем, що становлять інтерес для історичної науки; обмін науковцями з метою розв’язання конкретних питань, що виникають в процесі досліджень, обговорення результатів, розробки та координації подальших дій; організація конференцій, симпозіумів і семінарів з важливих наукових проблем; спільна участь у роботі міжнародних форумів за результатами спільної діяльності; обмін науковою літературою, інформаційними довідковими та іншими виданнями, зокрема й електронними; підготовка і видання спільних наукових робіт і колективних монографій; сприяння доступу вчених (аспірантів, стипендіатів) до відповідних бібліотек та архівів; надання академічних консультацій з питань, що входять до компетенції експертів Інституту.

Співпраця ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» із закордонними установами здійснюється як на основі прямих двосторонніх зв’язків, так і в межах дво- та багатосторонніх угод про наукову співпрацю. У 2019 р. діють  угоди про співробітництво із науковими та державними установами, вищими навчальними закладами Австрії, Азербайджану, Білорусі, Молдови, Литви, Словаччини, Німеччини. Інститут також планує розвивати наукові зв’язки з науковими та освітніми закладами Індії й сподівається у цьому напрямі на сприяння та підтримку Посольства Республіки Індія в Україні. Керівництво Інституту закликає молодь обох країн до активних наукових контактів та співпраці.

Круглий стіл завершився Презентацією збірника наукових праць: Індологія в Україні (Всеукраїнські конференції індологів: тези, доповіді, промови, статті):  збірник наукових праць / відп. наук. ред. О. І.  Лукаш;  НАН України,  Всеукраїнська асоціація індологів; Посольство Республіки Індія в Україні. – К., 2018. – 356 с.; (електронна версія – додається). Відповідальний науковий редактор цього видання – О. І. Лукаш, Президент Всеукраїнської асоціації індологів, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»  відзначила, що до збірника наукових праць увійшли тези наукових доповідей учасників І – IV Всеукраїнських конференцій індологів (2000–2018 рр.), промови послів Республіки Індія на цих конференціях, вибрані наукові доповіді на пленарних та секційних засіданнях конференцій, а також дослідження (статті) з проблем індології, підготовлені за матеріалами конференцій. Збірник присвячений висвітленню різних аспектів  історії Індії з далекої давнини до наших днів, а також окремим питанням індійської релігії, філософії, філології та мистецтва. Значна увага приділяється особливостям та закономірностям розвитку сучасної Індії, аналізу її внутрішньої та зовнішньої політики. Це видання значною мірою представляє результат великої дослідницької роботи Всеукраїнської асоціації індологів майже за 20 років її існування.

 

Галерея зображень

Переглянути вбудовану фотогалерею в Інтернеті за адресою:
https://www.ivinas.gov.ua/novini/mizhnarodnyi-naukovyi-kruhlyi-stil-ukrain4353643.html#sigProId04697324ae
Перейти до початку