>

«Україна дипломатична» - Науковий щорічник 2020 року

Науковий щорічник «Україна дипломатична». Виходить друком із листопада 2000 року. Засновники: Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Історичний клуб «Планета». Видання рекомендовано до друку вченою радою Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України». Протокол № 06 від 29 вересня 2020 року Видавець Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв.

ISBN 978-617-7919-14-7
ISSN 2707-7683
DOI 10.37837/2707-7683-2020

 

Перейти до початку