>

DEMENKO Oleksandr Fedorovych

Учений секретар Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Кандидат політичних наук, доцент.

Фах: політологія, міжнародні відносини, зовнішня політика України, всесвітня історія, національна безпека.

Народився 30 липня 1970 р. в селі Подільки Липоводолинського району Сумської області. Закінчив Ризьке вище військово-політичне училище у 1991 р., Київський військовий гуманітарний інститут у 1997 р. із золотою медаллю, ад’юнктуру Національної академії оборони України у 2005 р. У 2005 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Євроатлантична інтеграція України (політологічний аналіз)» за спеціальністю: 23.00.02 – політичні інститути та процеси в Інституті держави і права ім. В.М. Корецького НАН України. У січні 2011 р. отримав вчене звання доцента кафедри міжнародних відносин.

Після закінчення військового училища з 1991 р. по 1995 р. проходив службу на посадах заступника командира роти та батальйону з виховної роботи.

З 1997 р. по 1999 р. проходив службу в Київському військовому ліцеї ім. І. Богуна. З 1999 р. по 2002 р. проходив службу в управлінні виховної роботи командування Військ Протиповітряної оборони Збройних Сил України.

З 2005 р. по 2014 р. проходив службу на посадах старшого викладача, доцента, заступника начальника кафедри, професора, начальника кафедри міжнародних відносин Національного університету оборони України ім. І. Черняховського.

З 2014 р. по 2015 р. – начальник наукового центру запобігання та протидії корупції Національного університету оборони України ім. І. Черняховського.

У листопаді 2015 р. звільнився з лав Збройних Сил України.

З 2015 р. по 2016 р. працював на посаді доцента кафедри політології та національної безпеки Київського національного економічного університету ім. В. Гетьмана.

З 2016 р. по 2018 р. перебував на посаді заступника директора Навчально-наукового інституту гуманітарних наук Університету Державної фіскальної служби.

З 2018 р. – старший науковий співробітник відділу історії нових незалежних держава ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України».

15 липня 2020 р. відзначений подякою Президії Національної академії наук України за багатолітню плідну працю, вагомі творчі здобутки та особистий внесок у розвиток досліджень у галузі гуманітаристики.

23 жовтня 2020 р. постановою Президії Національної академії наук України № 207 затверджений на посаді ученого секретаря Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Сфера наукових інтересів: міжнародні відносини, зовнішня політика України, європейська та євроатлантична інтеграція України, всесвітня історія, національна безпека, історія країн пострадянського простору.

Автор понад 50-ти наукових публікацій, серед яких 1 колективна монографія, співавтор 3-х підручників, які отримали гриф Міністерства освіти і науки України, учасник близько 30 наукових, у тому числі міжнародних, заходів.

Монографії у співавторстві

Європейська інтеграція України: Політико-правові проблеми. – К.: ТОВ «Видавництво «Юридична думка», 2005. – 332 с. (у співавторстві з Горбатенком В.П., Луць Л.А. та ін., всього 13 співавторів).

Підручники, навчальні посібники у співавторстві

Європейський Союз. Підручник. – К.: Національна академія оборони України, 2008. – 397 с. Гриф МОН (лист 14/18-Г-364 від 04.07.2006 р.). (у співавторстві з Абрамовим В.І., Демчуком П.О. та ін., всього 14 співавторів).

Міжнародні відносини та євроатлантична інтеграція. Підручник. За заг. ред. Пошедіна О.І. – К.: Національна академія оборони України, 2010. – 337 с. Гриф МОН (лист 1/11-2496 від 29.03.2010 р.) (у співавторстві з Демчуком П.О., Зеленим В.І. та ін., всього 19 співавторів).

Міжнародні відносини і зовнішня політика України. Підручник. – К.: Національний університет оборони України, 2013. – 374 с. Гриф МОН (лист 1/11-10105 від 02.11.2011 р.) (у співавторстві з Демчуком П.О., Казенком П.В. та ін., всього 13 співавторів).

Міжнародні міжурядові організації. Навчальний посібник. – К.: Національна академія оборони України, 2008. – 280 с. (у співавторстві з Абрамовим В.І., Казенком П.В. та ін., всього 9 співавторів).

Міжнародні відносини і євроатлантична інтеграція України. Навчальний посібник. – К.: Національна академія оборони України, 2008. – 104 с. (у співавторстві з Демчуком П.О., Калениченком Р.А. та ін., всього 9 співавторів).

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії. Навчальний посібник. Під заг. ред. Пошедіна О.І. – К.: Національний університет оборони України, 2010. – 136 с. (у співавторстві з Зубовим О.Я., Калениченком Р.А. та ін., всього 5 співавторів).

Інформаційний довідник з міжнародних відносин та зовнішньої політики України. Навчальний посібник. Під заг. ред. Пошедіна О.І. – К.: Національний університет оборони України, 2011. – 378 с. (у співавторстві з Демчуком П.О., Зеленим В.І. та ін., всього 14 співавторів).

Євроатлантичне співробітництво та європейська інтеграція України. Навчальний посібник. Під заг. ред. Деменка О.Ф. – К.: Національний університет оборони України, 2011. – 466 с. (у співавторстві з Демчуком П.О., Казенком П.В. та ін., всього 13 співавторів).

Євроатлантичне співробітництво та міжнародні організації. Навчальний посібник. Під заг. ред. Пошедіна О.І. – К.: Національний університет оборони України, 2011. – 296 с. (у співавторстві з Демчуком П.О., Казенком П.В. та ін., всього 11 співавторів).

Основи національної безпеки України. Навчальний посібник. – К.: ПАЛИВОДА А.В., 2017. – 140 с. (у співавторстві з Смолянюком В.Ф. та Прибутьком П.С.).

Основи зовнішньої політики України. Навчальний посібник. – К.: НУОУ ім. Івана Черняховського, 2018. – 240 с. (у співавторстві з Антоненком С. І., Клименком В. С. та ін., всього 10 співавторів).

Статті

Основні етапи євразійської інтеграції: від зони вільної торгівлі до митного та економічного союзу // Досвід та перспективи трансформації пострадянського простору в контексті інтеграційних та глобалізаційних процесів : збірник наукових праць / за заг. Ред.. А.Г. Бульвінського. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. – с. 87-98.

Стан та перспективи розвитку зовнішньої політики України в умовах протидії російській агресії // Вісник Національного університету оборони України. Зб-к наук. праць. – К.: НУОУ, 2018. – Вип. 1 (49). – С. 170-176.

Україна у сучасному середовищі міжнародної безпеки // Інтернет-портал «Відкриті очі» // Режим доступу : http://www.vidkryti-ochi.org.ua/2017/10/blog-post_30.html. 30 жовтня 2017 року.

Напрями трансформації відносин України та провідних центрів сили в сучасному середовищі безпеки // Збірник наукових праць «Військова освіта» Національного університету України імені Івана Черняховського. – 2016. – № 1 (33). – С. 72-80.

Пріоритети зовнішньої політики України на сучасному етапі // Вісник Національного університету оборони України. – 2014. – № 4 (41). – С. 362-367.

Європейська інтеграція України: проблеми та перспективи реалізації інституційного та адміністративного потенціалу // Вісник Національного університету оборони України. – 2013. – № 5 (36). – С. 354-357. (у співавторстві з Лобановим А.А.).

Європейська протиракетна оборона: значення для України // Політичний менеджмент. – 2012. – № 1/2 (52-53). – С. 199-204.

Стабілізуючий вплив європейської інтеграції на державний розвиток України // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Канцелярук Б. та ін.]. – К. : КиМУ, 2012. – Вип. 4. – С. 247-258. (у співавторстві з Калениченком Р.А.).

Позаблоковий статус України: реалії та перспективи // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – Вип. 20. – С. 310-315.

Європейський Союз після Лісабонської угоди // Сучасна українська політика. Політики і політологи про неї. – 2010. – Вип. 19. – С. 396-403.

Програма оптимізації соціально-психологічного клімату колективу підрозділу охорони, який виконує свої службові обов’язки у складних умовах // Вісник Київського міжнародного університету. Серія: Психологічні науки. – 2009. – Випуск 13. – С. 72-85. (у співавторстві з Калениченком Р.А. та Розумним О.Д.).

Інтеграційні процеси як феномен сучасних міжнародних відносин // Європейські перспективи. − 2008. − № 4. − С. 26-32. (у співавторстві з Калениченком Р.А.).

Роль засобів масової інформації в інформуванні громадськості з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – № 4 (8). –  С. 154-156.

Миротворча діяльність України як важливий фактор реалізації національних інтересів у сфері безпеки // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – № 2 (6). –  С. 140-143.

Чи допоможе Україні нейтральний статус гарантувати власну безпеку у ХХІ столітті // Вісник Національної академії оборони України. – 2008. – № 1 (5). – С. 127-130.

У колах Альянсу // Атлантична панорама. – 2008. – № 1 (14). – С. 14-19.

Місце України в НАТО. Матеріали опитування експертів // К.: Центр «Демократичні ініціативи», 2006. – С. 58-60.

Військові аспекти євроатлантичної інтеграції України // Людина і політика. – 2004. – № 4. – С. 122-132.

Євроатлантична інтеграція: реалії та перспективи // Політичний менеджмент. – 2004. – № 4. – С. 95-107.

Процеси інтеграції сучасного світу // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць. – К.: ТОВ «ХХІ СТОЛІТТЯ: ДІАЛОГ КУЛЬТУР», 2004. – Вип. 16. – С. 184-193.

Інтеграція – феномен міжнародних відносин ХХІ ст. // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Серія: Політологія і етнологія. – 2004. – Вип. 25.– С. 201-214.

Українська геополітика ХХІ ст.: євразійство чи євроінтеграція... // Людина і політика. – 2004. – № 1. – С. 73-82.

Інтеграційні процеси в епоху холодної війни // Політологічний вісник. Зб-к наук. праць: № 15. – К.: Знання України, 2003. – С. 344-354.

Інтеграція країн Заходу: історія та сучасність // Наукові записки Інституту політичних та етнонаціональних досліджень. Серія: Політологія і етнологія. – 2003. – Вип. 24.– С. 293-304.

Володіє англійською та російською мовами.

Електронна адреса: demenkof@ukr.net

Перейти до початку