>

SOLOSHENKO Viktoriya Vitalievna

Deputy Director for Scientific Work


Senior Researcher. Candidate of Historical Sciences, Associate Professor

Specialty: historian, history teacher, Germanist.

Народилась у м. Києві. Закінчила з відзнакою історичний факультет у 1998 р. та аспірантуру (з відривом від виробництва) Київського національного університету імені Тараса Шевченка в 2001 р. Захистила кандидатську дисертацію «Українсько-німецькі відносини у 90-х роках ХХ століття» за спеціальністю 07.00.02 «Всесвітня історія» в 2005 р. У 2012 р. отримала вчене звання доцента.

Пройшла підвищення кваліфікації у Дипломатичній академії України при МЗС України (2016 р.), наукове стажування в Інституті досліджень Центрально - Східної Європи, за підтримки уповноваженої Федерального уряду у справах культури і засобів масової комунікації, Міністерства науки і культури Федеральної землі Гессен, ФРН, (м. Марбург, ФРН, 2018 р.),  в  Німецько-польському Інституті, за  підтримки Міністерства науки і культури Федеральної  землі  Гессен (м. Дармштадт, ФРН, 2014р., 2016р., 2017р.), в Університеті імені Людвіга Максимілліана, за підтримки Німецько-української комісії істориків (м. Мюнхен, ФРН, 2017 р.), Університеті імені Карла і Франца (м. Грац, Республіка Австрія, 2015 р., 2016 р.). Працювала з документи архіву Інституту Центрально - Східної Європи  м. Марбург, фотоархіву м. Гамбург, наукових бібліотеках університетів та інститутів Берліна, Марбурга, Дармштадта, Мюнхена, Граца.

Отримала гранти на участь у наукових симпозіумах, літніх та зимових  академіях, конференціях, круглих столах  Центру історичних досліджень у Берліні Польської Академії наук (м. Берлін, ФРН, 2015 р., 2017 р.), Євангеличної академії (м. Тутцінг, ФРН, 2017 р.), Університету імені Юстуса Лібіга (м. Гіссен, ФРН 2015 р.), Фоке музею (м. Бремен,  2013 р.), Zentrum für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften Internationale Tagung «Looted Art as Realms of Memory» (Berlin, 14-16 November 2016), «Wissenstransfer und urbaner Raum. Formate, Modi und Akteure des Wissenstransfers  in den Städten Ostmittel- und Osteuropas».  Internationale und interdisziplinäre Frühjahrsakademie des Herder-Instituts Marburg, (Marburg, 4.-7. März 2014), Zentrum für historische Forschung Berlin der Polnischen Akademie der Wissenschaften «Der Zweite Weltkrieg aus transnationaler Perspektive. Neue Forschungsansätze im Dialog» Sommerschule  6 - 13 September 2015), Springschool «Die Rolle von Kollektiven und die Möglichkeiten ihrer Analyse in den Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften» 4. Spring School des Doktoratsprogramms Geschichte und Soziologie der Sozial- und Kulturwissenschaften, Karl-Franzens-Universität Graz 13. bis 15.April 2015 «The Authenticity of Collections – an international and interdisciplinary Symposium on Authenticity, Recording and Digitization of Collections Herder Institute for Historical Research on East Central Europe,  7-11 März 2016), Sommerakademien des Deutschen Polen Instituts Darmstadt («Neue Stadt – Alte Stadt Interdisziplinäre Erkundungen eines Topos in Deutschland, Polen und Europa» 25. August- 1. September, Heppenheim, 2018), Internationale Tagung Sejm Republicans Polska «Regionalne systemy ochrony praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia bariery- nowe wyswania i rozwiazania» (Sejm Republicans Polska 23-24 kwietnia 2018), Internationale Tagung  im Technischen Museum Wien «Die geraubten Briefe aus der ukrainischen Stadt Kamenezk Podolsk 1941/1942» (Wien,  23-24 Oktober 2018).

Працювала методистом кафедри іноземної філології, викладачем, старшим викладачем, з 2005 р. – доцентом кафедри історії Київського славістичного університету, заступником директора Інституту славістики та міжнародних відносин Київського славістичного університету 2007-2008 рр., завідувачем кафедри 2008 - 2012 рр.

З 2009 старший науковий співробітник Інституту європейських досліджень НАН України, з 2013 р. – учений секретар та з 2014 р. – провідний науковий співробітник Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», з листопада 2018 р. – заступник директора з наукової роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Нагороджена: Почесною грамотою Президії Національної академії наук України «За багатолітню плідну наукову працю, здобутки у науково-організаційній діяльності та особистий внесок у дослідження розвитку українсько-німецьких відносин» – 2016 р.; Почесною грамотою Міністерства освіти й науки «За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків та вагомий особистий внесок у розвиток сфери освіти і науки України» – 2017 р.; Ювілейною (100 років Національній Академії наук України) Почесною грамотою за досягнення у вирішенні найважливіших наукових і науково-технічних проблем, впровадження розробок у народне господарство та практику соціально-культурного будівництва, підготовці і вихованні кадрів, активну участь у громадському житті та самовіддану сумлінну працю  - 2018 р.  

Отримала Подяку Президії Національної академії наук України  «За багаторічну плідну працю, вагомі здобутки у професійній діяльності, значний особистий внесок у розвиток вітчизняної науки та з нагоди 95-річчя Національної академії наук України» – 2013 р.

Має подяки та грамоти від наукових профільних інститутів Берліна, Марбурга, Дармштадта.

Сфера наукових інтересів – історія та культурна політика Німеччини, проблеми реституції, гендерні студії, історія німецької меншини в Україні. Фахівець у галузі українсько-німецьких відносин (середина XX – початок XXI ст.).

Автор понад 100 наукових праць у вітчизняних і зарубіжних наукових виданнях (Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Чехія, Російська Федерація, Сполучені Штати Америки), у тому числі розділів у 8 колективних монографіях, учасник понад 80 наукових заходів, в тому числі у Федеративній Республіці Німеччина зокрема, під патронатом Федерального міністерства культури і засобів масової комунікації ФРН, Республіці Австрія (за підтримки Федеральної канцелярії), Республіці Азербайджан (за підтримки  Гейдара  Алієва),  Російській Федерації.

Розділи в колективних монографіях

Опыт возвращения, защиты и сохранения культурних ценностей: немецкий дискурс /Методология исследований политического дискурса: актуальные проблемы содержательного анализа общественно-политических текстов. – Вып. 7. – Монография. Дискурсы рефлексии и рефлексия как дискус. – Минск: «РИВШ», 2017. – 206 с. – С. 179-188.

Європейські інтеграційні процеси: науковий дискурс / Міжнародні регіональні процеси та зовнішньополітичні пріоритети України: Монографія / Заг. ред. професорів С. Шергіна, В. Космини, Л. Чекаленко. – К.: Дипломатична академія України при МЗС України, 2017. – 420 с. – С. 3-22 (у співавторстві з Л.Д. Чекаленко).

Гендерна політика – складова цінностей об’єднаної Європи (С. 258-286), Особливості мультикультурного розвитку країн Західної Європи (С. 387-404) / Сучасні європейські культурно-історичні цінності в контексті викликів глобалізації: моногр. / керівник авторського колективу і науковий редактор доктор історичних наук, професор А.І. Кудряченко, ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фенікс, 2014. – 444 с.

Souveränisierung der Völker Russlands und zwischenstaatliche Bеziehungen zwischen der Ukrainischen Volksrepublik und Finnland /Loyalität, Legitimität, Legalität. Zerfalls-Separations- und Souveränisierungsprozesse in Ostmittel- und Osteuropa 1914-1921. Hg. von Alfred Eisfeld und Konrad Maier, Wiesbaden, 2014. – S. 86-94.

Еволюція політики Євросоюзу щодо України / Україна в Європі: контекст міжнародних відносин / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І. (у співавторстві з В.В. Копійкою, Т.І. Шинкаренко). – К.: Фенікс, 2011. – 632 с. – С. 585-602.

Україна і Європа: виміри науково-технічної співпраці // Віче (ювілейне видання до 70-річчя першого ректора Київського славістичного університету проф. Алексєєва Ю.М.). – К.: ВПК «Експрес-Поліграф», 2011. – С. 130-149.

Співпраця України з Європейським Співтовариством у науково-технічній сфері // Культурно-цивілізаційний простір Європи і Україна: особливості становлення та сучасні тенденції розвитку: колективна монографія / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І. / ІЄД НАН України. – К.: Університет «Україна», 2010. – 405 с. – С. 288-306.

Підтримка Німеччиною євроінтеграційних прагненьУкраїни // Україна в Європі: пошуки спільного майбутнього / За ред. д. іст. н., проф. Кудряченка А.І., ІЄД НАНУ – К.: Фенікс, 2009. – 544 с. – С. 331-347.

Національна доповідь

Україна: шлях до консолідації суспільства: національна доповідь. – 2017. – 336 с. /ред.. кол. С.І. Пирожков, Ю.П. Богуцький, Е.М. Лібанова, О.М. Майборода та ін.  Солошенко В.В. Розділ 3. Модель суспільної консолідації./у співав. з О.О.Шморгуном, Т.О.Метельовою  – С. 170-254. (0,5 д.а.).

Статті в енциклопедіях, енциклопедичних словниках, довідниках

Нідерланди (С. 302-322), / Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. – 564 с.

Німеччина (С. 323-360 у співавторстві з А.І. Кудряченком) / Країни світу і Україна. Енциклопедія: В 5 т. / Редкол.: А.І. Кудряченко (голова) та ін.; науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа. – 564 с.

Stanislau – Ivano-Frаnkivsk – Ivano-Frankovsk // Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2017 (у співавторстві з Prof. Dr. Matthias Weber). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p45953. (Stand 8.02.2017).

Наукова концептуалізація євроінтеграційного курсу України // Енциклопедії «Політична наука в Україні». ІІ том – К., ІПЕНД ім. І.Ф.Кураса НАНУ, 2016. – С. 675-687 (у співавторстві з Л.Д. Чекаленко).

Kiew/Kyjiv // Online-Lexikon zur Kultur und Geschichte der Deutschen im östlichen Europa, 2014. Europa URL: ome-lexikon.uni-oldenburg.de/p32288 (Stand 10.06.2014) (у співавторстві з Prof. Dr. Matthias Weber).

Асоціація європейських прикордонних регіонів // Українська дипломатична енциклопедія у 5-ти томах. – Том І. – Харків: Фоліо, 2013. – 526 с. – С. 137-138.

Єврорегіон «Ярославна» (С. 262), Єврорегіон «Дніпро» (С. 256-257) // Українська дипломатична енциклопедія у 5 томах. – Том ІІ. – Харків: Фоліо, 2013.

Міжпарламентське співробітництво Верховної Ради України з ЄС Українська дипломатична енциклопедія у 5 томах. – Том ІІІ.– Харків : Фоліо, 2013. – С. 359-360.

Світовий економічний форум (СЕФ) (С. 656) Мирного співіснування політика (С. 448-449), Нейтралітет (С. 495) // Політична енциклопедія / Редкол: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. – К.: Парламентське видавництво, 2011. – 808 с. (у співавторстві з В. Константиновим).

Методичні розробки

Історія країни, мова якої вивчається (історія Німеччини). Навчально-методичний комплекс. – К.: КСУ, 2011. – 32 с.

Історія країни, мова якої вивчається (історія Англії). Навчально-методичний комплекс. – К.: КСУ, 2011. – 22 с.

Історія СРСР. Навчально-методичний комплекс. – К.: КСУ, 2011. – 38 с.

Історія Росії. Навчально-методичний комплекс. – К.: КСУ, 2011. – 32 с.

Методичні рекомендації до написання курсових робіт. Методична розробка. – К.: КСУ, 2011. – 10 с.

Cтатті

Права на культурное наследие и ценности, конфискованные в странах Европы во времена национал-социализма» // «Regionalne systemy ochrony praw czlowieka 70 lat po proklamowaniu Powszechnej Deklaracji Praw Czlowieka. Osiagniecia bariery- nowe wyswania i rozwiazania».  Sejm Republicans Polska Adam Marzalek,  Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak, Torun, – 2019 –  С. 64-85.

Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів // Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал.  – 2018. – № 2 (6). – С. 187-205.

 «Викрадене мистецтво» в структурі політики пам’яті Федеративної Республіки Німеччина». //Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. науковий журнал. – 2018. № 1 (5). –  С. 100-115.

«Возвращение и реституция культурных ценностей: глобальная проблема». // HEYDЭR ЭLIEV: MULTIKULURALIZM VЭ TOLERANTLIQ IDEOLOCIYASI. Beynэlxalg Elmi Konferens. Baki (Azerbaycan), Tbilisi (Gürcüstan), Hucijou (Cin), Moskva (Rusiya), Kiev (Ukrayna), Belgrad (Serbiya), Augsburg (Almaniya). 9 aprel – 5 may 2018-ciil. P. 20-21.

Складові демократичної консолідації Німеччини й Австрії повоєнних десятиліть та захист ними національних культурних цінностей // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф. Кураса НАН України. – 2017. – № 3 (89). – С.218-239 (у співавторстві з А.І. Кудряченком).

Розсекречені архіви аукціонного будинку «Адольф Вейнмюллер» // Проблеми всесвітньої історії: науковий журнал. – 2017. – № 1 (3). – С. 199-211.

Подолання наслідків політики націонал-соціалізму // Зовнішні справи. – 2016. – № 8. – С. 28-34.Проблема захисту і збереження культурних цінностей у Німеччині: нові ініціативи // Зовнішні справи. – 2016. – № 7. – С. 40-43.

Захист культурних цінностей у світлі нового закону ФРН 2016 року. // Проблеми всесвітньої історії. – 2016. – № 1. – С. 79-108.

Переміщені або втрачені культурні цінності: нові виміри розв’язання проблеми у ФРН //Європейські історичні студії: Науковий журнал. Електронне видання. – 2016. – № 5. – С. 112-123. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://eustudies.history.knu.ua/

Мультикультурний розвиток як складова міжнаціонального консенсусу ФРН // Трибуна. – 2016. – №3. – С. 23-26.

Überleben in Trümmern – Kriegsalltag von Frauen und Kindern in der Ukraine heute // Krieg kerbt Frauen und Kinderseelen. OEZ Osteuropa Zentrum. Berlin, 2016. – S. 157-172.

Діяльність європейських неурядових організацій в Україні // Віче – 2015. – № 2 (382). – С. 11–15.

Історичне значення Ялтинської конференції // Ялтинська конференція «Великої трійки» 1945 р. і еволюція міжнародних відносин у ХХ-ХХІ ст. Зб. наук. праць / За ред. д.і.н., проф. Кудряченка А.І. – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2016. – С. 25-47.

Особливості мультикультурного розвитку Федеративної Республіки Німеччина //Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2015. – Вип. 42. – С. 287-291.

Роль колективної пам’яті про Першу світову війну у країнах Східної Європи (на прикладі України та Росії) // Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць. / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – 352 с. – С. 280-289.

Роль німецьких неурядових організацій у розбудові демократії в Україні //«Третя хвиля» демократизації на теренах Євразії: досвід новітньої історії та виклики сучасності. Збірник наукових праць / За загальною редакцією д.філ.н., проф. Рудякова П.М. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: вид-во «Фенікс», 2015. – 564 с. – С. 259-267.

Дослідження щодо походження втрачених культурних цінностей (досвід Федеративної Республіки Німеччина) // Наукові праці історичного факультету Запорізького національного університету. – 2015. – Вип. 44. – Т. 2. – С. 119-123.

Східноєвропейська політика Федеративної Республіки Німеччина на початку XXI століття // Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук. Матеріали четвертої всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю. (м. Дніпропетровськ, 15 липня 2014 р.). – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2014. – Частина II. – С. 39-42.

Die Rolle der Universitäten Universität von Heiligen Wladimyr und Mohyla Akademie in Kiew Ende 19. – erste Hälfte des 20 Jahrhunderts beim Wissenstransfer // Wissenstransfer und urbaner Raum. Formate, Modi und Akteure des Wissenstransfers in den Städten Ostmittelßund Osteuropas. Exposes der Teilnehmer/innen. Internationale und interdisziplinäre Frühjahrsakademie des Herder-Instituts (Marburg, 4-7 März 2014). – S. 15.

Medialisierung des Konflikts zwischen Russland und der Ukraine // Medialisierung von sozialer Konflikte. Justus Liebig Universitaet Giessen. – 2014. – S. 27-28.

Freiheitsbestrebungen und neue Perspektiven Ein Überblick über die Auswanderung der Russlanddeutschen nach Südamerika // Sammelband «Auf nach Übersee! Deutsche Auswanderung aus dem Östlichen Europa“. Jahrbuch für deutsche und osteuropäische Volkskunde. Waxmann Verlag Gmbh, Münster, New York, München, Berlin, 2013. – 255 s. – S. 39-47.

Украина и украинцы в Отечественной войне 1812 года // Вітчизняна війна 1812 року в контексті поступу всесвітньої історії : зб. наук. пр. / Держ. установа «Ін-т всесвітньої історії НАН України»; Заг. ред. А. І. Кудряченко; Відп. ред. Я. О. Чорногор.– К.: Фенікс, 2013. – 242 с. – С. 185-196.

Практика дотримання засад гендерної рівності у країнах ЦСЄ як чинник демократизації суспільства // Віче. – 2013. – № 20 (353). – С. 23-26.

З історії розвитку архівної справи у Федеративній Республіці Німеччина (на прикладі діяльності Федерального архіву м. Кобленц) // Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-документальні комунікації в глобалізованому суспільстві». 21-22 березня 2013. – К.: Національний авіаційний університет, 2013. – С. 87-89.

Мультикультуралізм в Німеччині – сучасний стан проблеми // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 416 с. – С. 205-214.

Виклики політиці інтеграції та мультикультуралізму в країнах Європи // Науковий Вісник Дипломатичної академії України. Зовнішня політика і дипломатія: традиції, тренди, досвід. «Серія історія». – 2013. – Частина I. – Випуск. 20. – С. 38-44.

Украина в Отечественной войне 1812 года // Молодежь и наука: реальность и будущее: Материалы VI Международной научно-практической конференции / Редкол.: Т.Н. Рябченко, Е.И. Бурьянова: в 2 томах. Том I: Исторические науки, Философские науки, Филологические науки, Педагогические науки, Психологические науки, Социологические науки, Политические науки, Культурология. – Невинномысск: НИЭУП, 2013. – С. 282-284.

Проблема інтеграції мігрантів в країнах Західної Європи // Сборник научных материлов II Международной конференции «Современный мир: проблемы и перспективы». 20-21 апреля 2012. – Чернигов: КСУ. – С. 57-60.

Проблема інтеграції мігрантів в німецьке суспільство // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Запорізької сесії I Всеукраїнської науково-практичної конференції (Запоріжжя, 11 квітня 2012 р.) у 4-х частинах. – Дніпропетровськ: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 3. – С. 95-97.

Німецькі засоби масової інформації як важлива складова громадянського суспільства // Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні засади державотворення. Матеріали Міжнародної наукової конференції (21 листопада 2012 р.). – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2013. – С. 113-118.

Сотрудничество Федеративной Республики Германия со странами Вышеградской четверки (на примере отношений с Чехией) // Придніпровські соціально-гуманітарні читання: Матеріали Кіровоградської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Кіровоград, 15 червня 2012 р.): у 2-х частинах. –Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 1. – 168 с. – С. 72-74.

Гендерна політика об’єднаної Німеччини: сучасний стан проблеми // Віче. – 2012. – № 24. – С. 12-15.

Мультикультуралізм у Німеччині – сучасний стан проблеми. // Слов’янські культури в європейському гуманітарному просторі / Матеріали Міжнародної наукової конференції, присвяченої XX річниці незалежності України (Карлові Вари, Чехія 20-22 жовтня 2011 р.) / за загал. ред. Алексєєва Ю.М. – К.: ТОВ «УВПК» «Екс Об», 2012. – C. 139-148.

Становлення та розвиток громадянського суспільства у Федеративній Республіці Німеччина // Придніпровські суціально-гуманітарні читання: Матеріали Бердянської сесії Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю (м. Бердянськ, 22 вересня 2012 р.) у 5 частинах. – Д.: ТОВ «Інновація», 2012. – Ч. 4. – 242 с. – С. 70-73.

Мультикультурная Германия – проблема взаимоотношений с мигрантским сообществом // Молодежь и наука: реальность и будущее. Материалы Международной научно-практической конференции. История. Культурология. Политология. Т. I. – Невинномысск: НИЭУП, 2012. – С. 69-73.

Єврорегіони Німеччини як локомотиви регіоналізму в Європі. // Сучасна українська політика. – Спецвипуск: Інтеграційні процеси в сучасному світі: регіональні виміри. – К.: Вид-во «Центр соціальних комунікацій», 2012. – 392 с. – С. 154-163.

«Сприяюча держава» та громадянське суспільство як основні складові діючої демократії в Німеччині // Історичний досвід становлення інститутів громадянського суспільства в країнах Європи: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н, проф. Кудряченка А.І. // Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Фоліант, 2012. – 466 с. – С. 209-224.

Співробітництво Федеративної Республіки Німеччини з країнами Вишеградської четвірки (на прикладі відносин із Чехією та Словаччиною) // Університет. – 2011. – № 5. – С. 41-54.

Науково-технічне та інноваційне співробітництво України з країнами Європи // Слов’янський вісник: збірник наукових праць. Серія «Історичні та політичні науки», 2011.– Випуск 11. – С. 118-121.

Культурне співробітництво України й Німеччини на рубежі XX-XXI століття (на прикладі діяльності Гете-Інституту) // Сучасна Українська політика. Спецвипуск. Україна як суб’єкт сучасних цивілізаційних процесів. – К.: 2011. – С. 328-324.

Проблема мультикультурализма в Германии: современное состояние. Международная научная конференція «Мультикультурализм в полиэтнических обществах: проблемы изучения и преподавания в России и Европе. Москва, Российская Федерация (2-3 ноября 2011 г.). Институт всеобщей истории Российской академии наук. (Москва). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http: // www.igh.ru/

Євроінтеграційний курс України: на прикладі відносин України й об’єднаної Німеччини // Університет. – 2010. – № 6. – С. 57-72.

Ялтинська 1945 р. міжнародна конференція та її історичне значення. Матеріали міжнародної наукової конференції. «Ялтинская система и современный мировой порядок: проблемы глобальной и региональной безопасности» (Крым, Ялта, Ливадийский дворец-музей, февраль 2010). – С. 298-305.

Українсько-німецьке співробітництво: політичний аспект (кінець XX – початок XXI століття) // Материалы международной научной конференции. «Современный мировой порядок и интеграционные процессы на постсоветском пространстве» (Крым, Ялта. Ливадийский дворец-музей. 5-9 февраля 2008). – С. 85-95.

Українсько-німецькі відносини в кінці ХХ – на початку ХХІ ст.: історіографічний та джерелознавчий аналіз проблеми // Вісник КСУ. Серія: Історія. – 2008. – № 38. – С. 218-226.

Діяльність німецьких урядових та неурядових організацій в Україні // Вісник Київського славістичного університету. Серія: Філологія. – 2006. – № 9. – С. 97-105.

Знання мови – корисна інвестиція в майбутнє // Університет. – 2006. – № 4. – С. 65-71.

Діяльність Гете-Інституту в Україні у 90-ті роки XX століття // Актуальні проблеми слов’янознавства. – 2004. – Ч. 1. – С. 299-304.

Українсько-німецьке співробітництво в галузі освіти (90-ті роки XX століття) // Рідна школа. – 2003. – № 10 – С. 58-60.

Україна – Німеччина: становлення і розвиток політичних відносин у 90-ті рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. 2001. – № 52. – С. 69-73.

Німецькі інвестиції в економіку України в 90-ті рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2001. – № 59-60. – С. 105-107.

Науково-технічне та гуманітарне співробітництво України й Німеччини в 90-ті рр. XX ст. // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 2000. –№ 47. – С. 50-53.

Україна – Німеччина: науково-освітнє співробітництво у 90-х роках XX cтоліття //Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – К. 2000. – № 51. – С. 4-6.

Україна – Німеччина: співпраця в економічній сфері в 90-х роках XX cтоліття // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Історія. – 1999. – № 42. – С. 68-71.

Публікації, адресовані органам влади

            Захист культурних цінностей у період війн і збройних конфліктів /Міжнародні аспекти інтеграції  Донбасу і Криму в  полтико-правовий і соціокультурний  простір України.  Аналітична  доповідь  /Кудряченко  А.І., Швед  В.О., Солошенко В.В. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. –  70 с. - С. 39-43.

            Проблема повернення культурних цінностей: досвід для України /Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 82 с. - С. 57-62.

Політика спільної європейської ідентичності і мультикультуралізм: можливості використання Україною досвіду Євросоюзу (С. 51-55 у співавторстві з Т.О. Метельовою), Проблема повернення культурних цінностей: досвід для України (57-62) / Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 82 с.

Роль міжнародних (європейських) організацій у розбудові демократії в Україні в контексті підтримки інституцій громадянського суспільства // Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні: аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко та ін. – К.: ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН України», 2015. – 88 с. – С. 65-69.

Практика проведення референдумів як форми прямої демократії в країнах ЦСЄ / Формування взаємовідносин «особа – суспільство – держава» в країнах Центрально-Східної Європи: досвід для України: аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, І.С. Піляєв, Г.І. Калінічева. – К.: ДУ «Ін-т всесвіт. історії НАН України», 2014. – 56 c. – С. 16-22 (у співавторстві з А.І. Кудряченком).

Наукове і літературне редагування:

Міжнародні аспекти інтеграції  Донбасу і Криму в  полтико-правовий і соціокультурний  простір України.  Аналітична  доповідь  /Кудряченко  А.І., Швед  В.О., Солошенко В.В. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2019. –  70 с.

Україна: контекст світових подій. Аналітичні записки ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України (2014-2017 рр.). / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Упорядники Т.О. Метельова (керівник), В.В. Слошенко, І.І. Богданович, О.В. Зернецька [та ін.]– К.: Дth;fdyf ecnfyjdf «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 556 с.

25 років ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» / За заг. ред. д. і. н., проф. А.І. Кудряченка. Упорядники: Т.О. Метельова (керівник), В.В. Cолошенко, О.В. Зернецька [та ін.]. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 532 c.

Європейська і світова практика досягнення консенсусу та національної єдності: алгоритм для України. Аналітична доповідь / Кудряченко А.І., Метельова Т.О., Солошенко В.В. – К.: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2017. – 82 с.

Роль міжнародних організацій у діяльності інститутів громадянського суспільства в Україні: аналітична доповідь / А.І. Кудряченко, С.В. Толстов, Т.О. Метельова, В.В. Солошенко та ін. – К.: ДУ «Ін-т всесвітньої історії НАН України», 2015. – 88 с.

Перша світова війна: історичні долі держав і народів (до 100-річчя від початку Першої світової війни): збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. /Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України, 2015. – 352 с.

Актуальні проблеми всесвітньої історії: аксіологічні та культурно-історичні засади державотворення: збірник наукових праць / За загальною редакцією д.і.н., проф. Кудряченка А.І. / Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України». – К.: Вид-во «Фенікс», 2013. – 416 с.

Володіє німецькою мовою вільно, англійська (базові знання), російською вільно.

Електронна адреса:

Перейти до початку