Specialized Academic Council of State Institution “Institute of World Hiistory of NAS of Ukraine” - Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Захист дисертаційного дослідження В.В. Алмашій "Українці Словаччини: громадсько-культурне життя та процес національного самовизначення (1989-1995 рр.)" відбудеться «13» травня 2021 року о 14.00 на засіданні спеціалізованої вченої ради К 26.25901 Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5, зала засідань. Роботу виконано у відділі теорії і методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України».

Захист дисертаційного дослідження Чжен Віри Абрамівни «Конфуціанський складник трансформації китайського суспільства в період «реформ та відкритості (1978-2013 рр.)»  відбудеться 13 травня 2021 р. о 12 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01 ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5, конференц-зала. З дисертацією можна ознайомитись в Науковій бібліотеці Державної установи «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України» (01054, м. Київ, вул. Леонтовича, 5).

17 грудня 2020 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою 01001, м. Київ, вул. Грушевського 4, к. 213, відбудеться захист дисертаційного дослідження Садовніка Олександра Васильовича «Придністровський конфлікт в період 1988-2014 рр.», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

Запрошуються всі бажаючі

8 жовтня 2020 року о 14.00 годині на засіданні спеціалізованої вченої ради К.26.259.01. Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» за адресою 01054, м. Київ, вул. Леонтовича 5, відбудеться захист дисертаційного дослідження Нагнибіди Ольги Олександрівни «Реалізація принципу нейтралітету в зовнішній політиці Ірландії (1937-2009 рр.)», поданого на здобуття наукового ступеня кандидата історичних наук, за спеціальністю 07.00.02 – Всесвітня історія.

Запрошуються всі бажаючі.

July 04, 2019 at 14.00 at the meeting of the specialized academic council K.26.259.01. State institution "Institute of World History of the National Academy of Sciences of Ukraine" at 01030, Kyiv, street. Leontovicha 5, the defense of the dissertation research by Igor Vladimirovich Rymar "Strategy and tactics of the Third International in 1935-1943" will be held, submitted for the degree of the candidate of historical sciences, specialty 07.00.02 - World History.

Everyone is invited.

Перейти до початку