>

Круглий стіл “ВАРВАРСЬКИЙ НАПАД ХАМАС НА ІЗРАЇЛЬ: УРОКИ ТА НАСЛІДКИ”, який відбудеться 7 листопада 2023 року

Варварський напад ХАМАС на Ізраїль призвів до загострення воєнно-політичної ситуації на Близькому Сході, створив реальні загрози розв’язання повномасштабної війни в регіоні, в яку потенційно можуть бути втягнуті глобальні актори. Агресія ХАМАС проти Ізраїлю є складовою нинішнього всеохоплюючого протистояння двох непримиренних ворогів – коаліції сил демократії, верховенства права, захисту прав людини та гурту диктаторських режимів. Сьогодні і Україна, і Ізраїль знаходяться на передньому краї запеклого протистояння цих двох таборів.

У спеціальному зверненні Президента США Джо Байдена до американського народу 20 жовтня 2023 року визначені декілька головних імперативів:

  • Забезпечення успіху Ізраїлю та України є життєво важливим для національної безпеки США;
  • ХАМАС і Путін представляють різні загрози, але у них є спільне – вони хочуть повністю знищити сусідню демократію;
  • ХАМАС не представляє палестинський народ, а тільки використовує палестинських цивільних як живий щит через що страждають невинні палестинські сім'ї;
  • США та цивілізований світ не може допустити і не допустить перемоги таких терористів як ХАМАС та тиранів як і Путін;
  • Якщо не зупинити терористів, то загрози для США та світу ще більше зростуть. Якщо ми дозволимо кремлівському диктатору встановити контроль над Україною, він не обмежиться тільки Україною.

Зазначена промова американського президента у концентрованому вигляді узагальнила бачення лідером вільного світу нерозривного взаємозв'язку двох фронтів, – українського та ізраїльського, – у світовій боротьбі проти тиранії та терору. Ця позиція керівництва США поділяється українським керівництвом, насамперед Президентом України Володимиром Зеленським.

Перед українською науковою спільнотою нині постало завдання надзвичайної ваги та відповідальності – надати кваліфіковану оцінку, всебічний фаховий аналіз трагічних подій на Близькому Сході у їхньому взаємозв'язку з глобальним протистоянням двох вищезгаданих таборів і на цій основі напрацювати практичні рішення й рекомендації для української дипломатії. У цьому наш професійний і громадянський обов'язок, наш внесок у перемогу.

Виходячи з вище викладеного, Державна установа “Інститут всесвітньої історії НАН України” проводить круглий стіл на тему:

“ВАРВАРСЬКИЙ НАПАД ХАМАС НА ІЗРАЇЛЬ: УРОКИ ТА НАСЛІДКИ”,

який відбудеться 7 листопада 2023 року

НАПРЯМКИ РОБОТИ

  1. Головні цілі нападу ХАМАС на Ізраїль.
  2. Позиція США та Євросоюзу щодо нападу. Звернення Президента США від 20 жовтня 2023 року як програма спільних дій щодо підтримки України в боротьбі з російською агресією.
  3. Реакція арабського та мусульманського світів на атаку ХАМАС та її наслідки.
  4. Уроки та висновки для України.

Круглий стіл відбудеться у форматі у гібридній формі (наживо + Zoom), о 10.00 7 листопада 2023 р. у конференц залі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», м. Київ, 01054, вул. Леонтовича, 5

Мови: українська, англійська.

Для участі в конференції потрібно заповнити заявку і надіслати її до 1 листопада 2023 р. на електронну адресу: mhitaryan@ukr.net.    

Організаційний внесок не сплачується.

За результатами роботи конференції планується видання збірника тез конференції в електронному вигляді. Текст тез обсягом до 3 сторінок (без урахування списку використаних джерел і літератури) надсилати до 30 листопада 2023 р. за адресою  mhitaryan@ukr.net.

Публікація безкоштовна.

Інформація за телефоном: +38 097 413 82 50 (Мхитарян Наталія Ігорівна), mhitaryan@ukr.net.

ЗАЯВКА

на участь у Круглому столі

«ВАРВАРСЬКИЙ НАПАД ХАМАС НА ІЗРАЇЛЬ: УРОКИ ТА НАСЛІДКИ»,

який відбудеться 7 листопада 2023 року

Прізвище, ім’я , по-батькові

           

Науковий ступінь

 

Вчене звання

 

Місце роботи/аспірантури (повна назва організації)

 

Посада

 

Рік навчання (для здобувачів та аспірантів, а також ПІБ наукового керівника, його/її наукові регалії)

 

Адреса для листування

 

Контактний телефон (факс), e-mail

 

Повна назва доповіді

 

 

ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ

Тексти тез українською або англійською мовами оформлюються відповідно до вимог, що висуваються до тез при поданні до фахових видань.

Наукові тези мають містити такі необхідні елементи:

- постановка проблеми;

- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми;

- формулювання цілей тез (постановка завдання);

- виклад основного матеріалу дослідження;

- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок.

Унікальність тез має складати не менше 80%.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до друку тези, якість та зміст яких не відповідають науковим критеріям та які не оформлені належним чином.

Тексти тез надсилати за адресою: . Тема повідомлення: «Тези на круглий стіл 7 листопада 2023 р., прізвище автора». Файл із текстом тез називати прізвищем автора, латиницею (наприклад:  «Ivanenko-tezy»).

Мова тез: українська, англійська.

 

Технічні вимоги:

Текст у форматі  doc.

Основний текст – шрифт Times New Roman, 12 кегль, міжрядковий інтервал 1. Список джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.

Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 2,5 см.

Абзацний  відступ – 1,25.

Обсяг тез – до 3 сторінок (без урахування списку використаних джерел і літератури).

У тексті лапки «», коротке тире «–», апостроф «’».

Тези аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.

 

Порядок оформлення публікації:

1) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали; нижче через 1 інтервал назва тез великими літерами по центру;

2) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзацний відступ – 1,25, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5);

3) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал по ширині напівжирним «Використані джерела та література», кегль 12;

4) нижче сам список (міжрядковий інтервал – 1, кегль – 12) у порядку використання джерел та літератури в статті, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.

8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника, його науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ 8302:2015 http://www.hist.vernadskyjournals.in.ua/eng/bibl.pdf.

Перейти до початку