Publications - Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»
Результати британського референдуму про вихід з ЄС зумовили «підвішений» статус Об’єднаного Королівства принаймні на найближчі два роки. Очікуваний вихід країни зі складу ЄС позначає суттєву кризу європейського інтеграційного проекту та зумовлює значні зміни в його подальшій еволюції. Втім, встановлення нового балансу всередині ЄС і посилення ролі ФРН та Франції в ухваленні рішень відкривають перспективи для поглиблення інтеграції в валютно-фінансовій, політичній і безпековій сферах. Спільні франко-німецькі плани передбачають розвиток «двохшвидкісної моделі» відносин у межах Союзу, до якого примикатиме менш…
У статті розглянуто діяльність австралійських національних громадських телерадіомовників — корпорацій АВС та SBS відповідно до їхніх хартій. Підкреслено їхню роль у консолідації австралійського мультикультурного суспільства. Особливу увагу приділено поняттю «мультикультуралізм». Проаналізовано головні завдання програмної політики АВС та SBS. Розглянуто унікальні функції та характеристики SBS. Оцінено діяльність SBS Radio, SBS Television та SBS Online. Ключові слова: австралійські національні громадські телерадіомовники, ABC, SBS, політика мультикультуралізму, консолідація суспільства.
Озброєна агресія Росії проти України 20 лютого 2014 кинула виклик європейських та глобальних інститутам безпеки, показала двозначність сучасних міжнародних норм, недостатню ефективність міжнародного громадянського суспільства в його спробах вплинути на мирний результат подій. У підсумку, «українське питання», відсунутий з порядку денного при врегулюванні наслідків Першої і Другої світових воєн, може стати запалом до вибуху Третьої світової війни.
Центральний мотив книги — агресивна сутність «путінізму», його соціальні та ідейні витоки, еволюція від ідеї європейського вибору до євразійства, плекання психотипу «совка» як соціального агента системи російської влади, дискредитація нового світового порядку і нав’язування «іншого світу». У ній також висвітлено агресивну сутність ідеологічної війни Росії проти України, практику масового цинізму, моральної деградації і зневаги до загальнолюдських цінностей. Для науковців, науково-педагогічних працівників, аспірантів і студентів, усіх тих, хто цікавиться проблемами українсько-російських…
У монографії досліджуються генеза, закономірності розвитку світ-системи постіндустріального глобалізму, яка стала світовою реальністю і вже є головним чинником світового розвитку. Виходячи з результатів багаторічних досліджень теорії глобалістики і політекономії світ-системи глобалізму автори доходять висновку про специфічні формаційні ознаки світ-системи глобалізму як соціально-економічного феномена і як наслідок силової глобалізації в умовах глобальної монополізації і корпоратизації під впливом влади глобального капіталу та глобального олігархату. Важливим є висновок авторів про іманентний кризовий характер…
У збірнику наукових праць представлені статті учасників Міжнародної наукової конференції «Консолідуючий потенціал політики пам’яті: загальні закономірності та національні особливості», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у травні 2019 року. Визначено теоретико-методологічні засади дослідження політики пам’яті та основні напрями теоретичної рефлексії memory studies, висвітлено взаємозв’язок соціальних інститутів і колективної пам’яті, досліджено коммеморативні практики в соціокультурному дискурсі бібліотеки Конгресу США та інтерактивні практики осмислення минулого через художні образи у соціальних…
У збірнику наукових праць представлені статті учасників першої Всеукраїнської наукової конференції, присвяченої дослідженню проблем Австралії «Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем», проведеної Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України» у жовтні 2020 р. Досліджено соціальний, економічний і культурний контексти утворення та становлення держави Австралійський Союз; проаналізовано процеси подолання колоніальної спадщини Британської імперії в Австралійському Союзі; розглянуто вплив становлення Австралії на міжнародно-політичні процеси в Азійсько-Тихоокеанському регіоні; висвітлено історію українців Австралії.Збірник…
У збірнику представлені тези доповідей на Всеукраїнських наукових конференціях «Зовнішньополітичні стратегії держав євроатлантичного співтовариства: історія та сучасність» (м. Київ, 11 квітня 2017 р.) та «Тенденції міжнародних відносин та проблеми європейської безпеки» (м. Київ, 29 березня 2018 р.), проведених Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України». У статтях авторів збірника висвітлено актуальні проблеми міжнароднихвідносин у контексті формування зовнішньополітичного курсу різних країн світу. Проаналізовано тенденції та особливості зовнішньополітичних позицій США, держав ЄС…
У збірнику представлені тези доповідей учасників міжнародних конференцій, проведених Державною установою «Інститут всесвітньої історії НАН України». Розглянуто історичний розвиток цивілізацій у контексті глобалізації, досліджено еволюцію цінностей у відповідь на виклики світового розвитку; проаналізовано регіональні та локальні цивілізації та їхні цінностей; виявлено вплив європейських цінностей на розвиток Украї ни; розкрито науковий дискурс з проблеми цивілізаційних цінностей. Збірник представляє інтерес для науковців і фахівців з проблем історії, філософії, політології, глобалістики, світової економіки…
У збірнику наукових праць представлено статті, у яких аналізуються історичні витоки формування зовнішньої політики пострадянських країн; внутрішні та зовнішні чинники міжнародного позиціювання країн Балтії, пострадянської Східної Європи, Південного Кавказу та Центральної Азії; зовнішньополітичні інтереси Росії на пострадянському просторі; вплив соціально-економічних проблем на формування зовнішньої політики пострадянських країн.
Page 10 of 28
Перейти до початку