>

План науково-організаційної роботи Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» на 2020 рік

 

Назва заходу

Термін проведення

(виконання)

Організатор,

науковий відділ

Співорганізатори заходу та форми участі

Відповідальні особи

 I. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

1.

Фундаментальна НДР: «Проблема історичної пам’яті у всесвітньо - історичному дискурсі (1945-2015 рр.)»

І кв. 2018 р. –

ІV кв. 2020 р.

Керівник теми: Кудряченко А.І., д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України, директор Інституту

 

Кудряченко А.І.

Розумюк В.М.

Мудрієвська І.І.

2.

Фундаментальна НДР: «Історичний та соціокультурний розвиток Австралії в ХХ столітті»

І кв. 2020 р. –

ІV кв. 2022 р.

Керівник теми: Зернецька О.В., д.політ.н., проф., зав. відділу глобальних і цивілізаційних процесів

 

Зернецька О.В.

Хижняк І.А.

Вітер І.І.

Бондарець М.В.

3.

Фундаментальна НДР: «Історичні витоки та трансформаційні процеси доби «холодної війни» в Європі (1947-1975 рр.)»

І кв. 2019 р. –

ІV кв. 2021 р.

Керівник теми: Толстов С.В., к.і.н., доц., зав. відділу трансатлантичних досліджень

 

Толстов С.В.

Лакішик Д.М.

Фесенко М.В.

Мітрофанова О.О.

4.

Фундаментальна НДР: «Становлення зовнішньополітичного курсу країн пострадянського простору у 1991-2005 рр.: історичні традиції та засади»

І кв. 2018 р. –

ІV кв. 2020 р.

Керівник теми: Бульвінський А.Г., к.і.н., доц., зав. відділу історії нових незалежних держав

 

Бульвінський А.Г.

Стельмах В.О. Добровольська А.Б.

5.

Фундаментальна НДР: «Становлення поліваріантності історичного розвитку країн Азійського континенту у другій половині ХХ – початку ХХІ ст.»

І кв. 2020 р. –

ІV кв. 2022 р.

Керівник теми: Швед В.О., к.і.н., доц., завідувач відділу історії країн Азії та Африки

 

Швед В.О.

Мхитарян Н.І.

Городня Н.Д.

6.

Фундаментальна                        НДР:

«Трансформаційні перетворення у країнах пострадянського простору: проблеми та виклики»

І кв. 2020 р. –

ІV кв. 2021 р.

Керівник теми: Кудряченко А.І., д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України, директор Інституту

 

Кудряченко А.І.

Солошенко В.В.

Розумюк В.М.

Мудрієвська І.І.

II. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СИМПОЗІУМИ, КРУГЛІ СТОЛИ, СЕМІНАРИ

7.

Міжнародний круглий стіл «Індія: погляд у майбутнє (До 70-річчя Дня Республіки Індія)»

січень

2020 р.

Відділ історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Всеукраїнська асоціація індологів, Посольство Республіки Індія в Україні

Швед В.О.

Мхитарян Н.І.

Лукаш О.І.

8.

Міжнародна наукова конференція

«Проблеми війни і миру в історії країн Європи»

березень 2020 р.

Відділ трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Національний Інститут стратегічних досліджень

Толстов С.В.

Лакішик Д.М.

Фесенко М.В.

Мітрофанова О.О.

Годлюк А.М.

Пугачова-Лакішик Д.В.

9.

Міжнародна наукова конференція

«Світовий порядок і Україна: історія, сучасність, перспективи»

10-11 квітня 2020

Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка

Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Історичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Потєхін О.В.

Розумюк В.М.

10.

Міжнародний круглий стіл «Історична політика як фактор міжнародних відносин у Балто-Чорноморському регіоні: загрози, виклики та перспективи гармонізації»

квітень

2020 р.

Відділ історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Інститут міжнародних відносин Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Швед В.О.

Мхитарян Н.І.

Аулін О.А.

11.

Міжнародна наукова конференція

«Політика пам’яті та «битви за минуле»

травень

2020 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Центр історичних досліджень Польської Академії наук у Берліні

Кудряченко А.І.

Каколєвський І.

Солошенко В.В.

Розумюк В.М.

Мудрієвська І.І.

12.

Виставка-презентація наукових досягнень установ НАН України

(в рамках Фестивалю науки)

травень

2020 р.

Національна Академія наук України

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Деменко О.Ф.

Лакішик Д.М.

13.

Міжнародний круглий стіл, присвячений творчій спадщині Макса Вебера

травень

2020 р.

Відділ трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Центр історичних досліджень (Париж)

Кудряченко А.І.

Солошенко В.В.

Толстов С.В.

Мітрофанова О.А.

Брунс Г.

14.

Міжнародний круглий стіл

«Взаємовпливи науково-освітніх та культурних досягнень України та Індії»

червень 2020р.

Відділ історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Всеукраїнська асоціація індологів

Посольство Республіки Індія в Україні

Лукаш О.І.

Кравченко М.В.

15.

Міжнародна наукова конференція

«Засади зовнішньої політики пострадянських країн в 1991-2005 рр.: цивілізаційні, геополітичні та

соціально-економічні аспекти»

червень

2020 р.

Відділ історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Національний Інститут стратегічних досліджень

Бульвінський А.Г.

Рудяков П.М.

Стельмах В.О. Богданович І.І.

Добровольська А.Б. Сафар’янс Є.В.

Цапко О.М.

16.

Всеукраїнська наукова конференція «Становлення держави Австралія: здобутки та подолання проблем»

жовтень

2020 р.

Відділ глобальних і цивілізаційних процесів Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

Зернецька О.В.

Бондарець М.В.

Вітер І.І.

Перга Т.Ю.

Романенко О.В.

17.

Міжнародний круглий стіл «Роль Японії у сучасному світі»

жовтень

2020 р.

Відділ історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Інститут сходознавства ім. А.Ю. Кримського НАн України

Швед В.О.

Мхитарян Н.І.

Городня Н.Д.

18.

Міжнародна українсько-японська наукова скайп-конференція «Відносини між країнами Східного блоку та Заходом у період «холодної війни» (робоча назва)

листопад 2020 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Інститут соціальних досліджень Охара / Університету Хосей (Токіо)

Кудряченко А.І.

Солошенко В.В.

Шіндо Р.

19.

V Міжнародний форум інновацій

INNOVATION MARKET

листопад

2020 р.

Національна Академія наук України

ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України»

Кудряченко А.І.

Солошенко В.В.

Деменко О.Ф.

 III. ВИДАННЯ ІНСТИТУТУ

20.

Збірник наукових праць «Політика пам’яті та «битви за минуле»

III квартал 2020 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

Вознюк П.Ф.

Метельова Т.О.

Шморгун О.О.

21.

Збірник наукових праць «Проблеми війни і миру в історії країн Європи»

III квартал 2020 р.

Відділ трансатлантичних досліджень Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

Толстов С.В.

Лакішик Д.М.

Пугачова-Лакішик Д.В.

22.

Колективна монографія: «Китай у «нову епоху»: до 70-річчя утворення КНР»

III квартал 2020 р.

Відділ історії країн Азії та Африки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

Швед В.О.

Олійник О.М.

23.

Збірник наукових праць «Засади зовнішньої політики пострадянських країн в 1991-2005 рр.: цивілізаційні, геополітичні та соціально-економічні аспекти»

ІV кв. 2020 р.

Відділ історії нових незалежних держав Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

Бульвінський А.Г.

Стельмах В.О.

Кириченко О.В. 

24.

Колективна монографія «Проблема історичної пам’яті у всесвітньо-історичному дискурсі (1945-2015 рр.) (електронне видання).

IV квартал 2020 р.

Відділ теорії та методології всесвітньої історії Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України»

 

Кудряченко А.І.

Солошенко В.В.

Ткаченко В.М.

Розумюк В.М.

Вознюк П.Ф.

Мудрієвська І.І.

 

Наукові конференції, круглі столи у 2019 році

Наукові конференції, круглі столи у 2018 році

Наукові конференції, круглі столи у 2017 році

Наукові конференції, круглі столи у 2016 році

Перейти до початку