Пам’ять про Другу світову війну: історичний дискурс європейських країн: монографія / за редакцією чл.-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії Національної академії наук України», 2023. 280 с.

«Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2020–2023 pp.). / За загальною ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I. – Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. – 760 с.

Істори чна пам’ять про Другу світову війну: комплекс жертви: збірник наукових праць / за заг. ред. д.і.н., проф., чл.-кор. НАН України Кудряченка А.І. Київ: ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023.176

«Україна: контекст світових подій». Аналітичні записки Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України» (2020–2023 pp.). / За загальною ред. член-кор. НАН України, д.і.н., проф. Кудряченка A.I. – Київ: Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», 2023. – 760 с.

У монографії проаналізовано особливості становлення системи міжнародної безпеки та формування нового світового порядку на початку ХХІ століття, визначено базові теоретичні парадигми дослідження нерозповсюдження ядерної зброї, висвітлено нормативно-правове регулювання проблем ядерної безпеки в сучасній системі міжнародних відносин, з’ясовано витоки формування американської доктрини ядерного нерозповсюдження, концептуально окреслено сучасні політичні проблеми реалізації Договору з нерозповсюдження ядерної зброї, проаналізовано історію ядерного (не) розповсюдження і практику міжнародного співробітництва у сфері протидії несанкціонованому поширенню ядерних технологій, досліджено базові теоретичні засади доктрини ядерного стримування та особливості її застосування в сучасних міжнародних відносинах, розкрито зміст поняття «ядерного табу» та історію його формування, витлумачено сучасні імперативи стратегії ядерного стримування, з’ясовано місце і роль України в новій структурі міжнародної безпеки.

Т.1: Північна Європа. Західна Європа. Південна Європа / науковий редактор 1-го тому А.Г. Бульвінський. – 2018. – 564 с.ISBN 978-966-136-474-4 (Т.1)

Науковий щорічник «Україна дипломатична». Виходить друком із листопада 2000 року. Засновники: Генеральна дирекція з обслуговування іноземних представництв, Державна установа «Інститут всесвітньої історії НАН України», Історичний клуб «Планета». Видання рекомендовано до друку за рішенням ученої ради Державної установи «Інститут всесвітньої історії НАН України», протокол № 7 від 17 жовтня 2023 року.

Кудряченко, А. І. (2023). Проблема історичної пам’яті: європейський дискурс (1945—2020 рр.): За матеріалами доповіді на засіданні Президії НАН України 11 січня 2023 року. Вісник НАН України, (3), 60–71. https://doi.org/10.15407/visn2023.03.060

Положення про порядок розроблення, моніторингу та оновлення освітньо-наукових програм третього рівня вищої освіти в ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (варіант 2021 року)

Положення про організацію освітнього процесу здобувачів вищої освіти третього рівня в аспірантурі ДУ «Інститут всесвітньої історії НАН України» (варіант 2021 року)

Сторінка 1 із 11
Перейти до початку